Statuslamper for 2. generasjons mobil kontakt

Når lading pågår og forholdene er normale, tennes Tesla-logoens lys sekvensielt, og det røde lyset er av. Du kan identifisere problemer ved å følge med på lysene.

I noen tilfeller kan det være at du må tilbakestille enheten ved å plugge ut den mobile kontakten fra kjøretøyet eller strømuttaket.

Grønne lys Rødt lys Betydning Dette gjør du
Alle på i ett sekund Av Oppstartssekvens. Ingenting. Den mobile kontakten starter opp.
Alle på Av Strømmen er på. Den mobile kontakten har strøm og er i beredskapsmodus, men lader ikke. Påse at den mobile kontakten er koblet til kjøretøyet.
Streaming Av Lading pågår. Ingenting. Den mobile kontakten lader.
Streaming 1 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at høy temperatur er registrert i kjøretøykontakten. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet, og sett den deretter inn igjen. Vurder lading i et kjøligere område, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Streaming 2 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert høy temperatur i inngangskontakten som kobles til den mobile kontaktens kontroller. Koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og veggen. Pass på at adapteren er satt helt inn, sett den mobile kontakten i veggen, og sett den deretter inn i kjøretøyet. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Streaming 3 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at høy temperatur er registrert i den mobile kontaktens kontroller. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet, og sett den deretter inn igjen. Vurder lading i et kjøligere område, for eksempel innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Streaming 4 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert høy temperatur i veggkontakten. Sørg for at strømuttaket er egnet for lading og at kontakten er satt inn riktig. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Streaming 5 blink Ladestrømmen er redusert på grunn av at det er registrert en feil i adapteren. Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 1 blink Jordingsfeil. Elektrisk strøm lekker gjennom på et potensielt usikkert sted. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Av 2 blink Jordingstap. Den mobile kontakten registrerer et jordingstap. Forsikre deg om at strømuttaket er skikkelig jordet. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 3 blink Relé-/kontaktorfeil. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Av 4 blink Over- eller underspenningvern. Sørg for at strømuttaket er egnet for lading og at kontakten er satt inn riktig. Vurder å koble til et annet uttak. Hvis du er usikker, bør du ta kontakt med elektriker.
Av 5 blink Adapterfeil. Forsikre deg om at adapteren til den mobile kontakten er skikkelig tilkoblet.
Av 6 blink Pilotfeil. Pilotnivået er feil. Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet og sett den deretter inn igjen. Prøv et annet uttak. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Av 7 blink Programvarefeil eller -misforhold. Oppdater programvaren til kjøretøyet hvis tilgjengelig. Hvis det ikke er en oppdatering tilgjengelig, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Av Selvsjekk mislyktes Koble den mobile kontakten fra kjøretøyet, og sett den deretter inn igjen. Hvis feilen vedvarer, må du koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
Alle på 1 blink Termisk feil. Vurder å lade kjøretøyet på et kjøligere sted, f.eks. innendørs eller i skyggen. Hvis feilen vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter.
Alle på 5 blink Adapterfeil. Ladestrømmen er begrenset til 8 A. Koble mobilkontakten fra kjøretøyet. Koble den mobile kontakten til kjøretøyet igjen. Hvis feilen vedvarer, må du koble den mobile kontakten fra både kjøretøyet og strømuttaket og deretter sette den inn igjen.
Av Av Ingen strøm. Koble fra den mobile kontakten og forsikre deg om at strømuttaket har strøm.