Montering av skvettlapper og skvettskjermer (2017–2023)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Denne prosedyren gjelder for biler produsert før ca. januar 2024. For biler produsert fra og med ca. januar 2024, kan du se Montering av skvettlapper (2024+).

Du kan kjøpe skvettlapper til bilen i Tesla-butikken. Utfør følgende for å montere skvettlappene eller skvettskjermene:

 1. Rengjør monteringsområdet med alkohol, og la det tørke helt før du begynner.
 2. Drei rattet helt til venstre for å gi tilgang til arbeidsområdet.
 3. Bruk en flat skrutrekker til å fjerne de nedre trykklemmene (2 stk.) som fester innerskjermen ved forhjulet.
 4. Åpne fremre tilgangsdeksel for bolt i kanalpanelet, og ta deretter ut bolten og skiven.
 5. Bruk en saks til å fjerne det åpne tilgangsdekselet forsiktig fra kanalpanelet.
 6. VED MONTERING AV SKVETTSKJERMER: Ta av den beskyttelsesarket som beskytter klebemiddelet bak på skvettskjermen, og rett deretter skvettskjermen inn med skvettlappen, slik at hullene er innrettet med hverandre. Når de er innrettet, trykker du langs skvettlappen for å sikre at den klistres inntil skvettskjermen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Skvettskjermer anbefales hvis du kjører på veier der salt, sand eller grus brukes for å forbedre veiforholdene.
 7. KUN 1. GENERASJONS SETT: Mens du trekker nedre del av innerskjermen ved forhjulet forsiktig bort fra hjulbrønnen, monterer du U-mutrene (2 stk.) over hullene i kanalpanelet. Sørg for at hullene er innrettet med hverandre.
 8. KUN 1. GENERASJONS SETT: Plasser en skive over skruene (2 stk.), og monter deretter skruene for å feste skvettlappen/skvettskjermen til U-mutrene i innerskjermen ved forhjulet. Trekk til skruene med 1,5 Nm (1 ft-lbs).
 9. KUN 2. GENERASJONS SETT: Rett inn hullene i skvettlappen/skvettskjermen med hullene i innerskjermen ved forhjulet, og sett deretter inn de åpnede (plastnagle trukket ut) trykklemmene i hullene. Når trykklemmene er satt helt inn, trykker du på plastnaglene for å lukke trykklemmene og låse skvettlappen/skvettskjermen på plass.
 10. Monter den nye bolten som fester bunnen av skvettskjermen til nedre kanalpaneldeksel. Trekk til bolten med 5 Nm (4 ft-lbs).
 11. Utfør denne prosedyren på nytt på høyre side av bilen for å montere høyre skvettlapp eller skvettskjerm.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Denne prosedyren og illustrasjonen viser hvordan man monterer venstre skvettlapp eller skvettskjerm. Instruksjonene for høyre side er speilvendte.