Slå av og på kjøretøyet

Du kan slå av og på Model 3 ved uvanlig atferd eller hvis et ubeskrevet varsel vises.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller har unormal atferd, prøver du Omstart av berøringsskjermen før du slår av og på bilen.
  1. Sett giret i Park.
  2. Trykk på Kontroller > Trygghet > Skru av på berøringsskjermen.
  3. Vent i minst to minutter uten å bruke kjøretøyet. Ikke åpne dørene, bruk bremsepedalen, berør berøringsskjermen osv.
  4. Etter to minutter trykker du på bremsepedalen eller åpner døren for å vekke bilen.