Kalibrering av kameraer

Model 3 må manøvrere med presisjon når Autopilot-funksjoner brukes. Derfor må kameraene gjennomføre en selvkalibreringsprosess før enkelte funksjoner kan brukes for første gang eller etter bestemte typer servicereparasjoner. For enkelhets skyld viser berøringsskjermen en fremdriftsindikator.

Når kalibreringen er fullført, er Autopilot-funksjonene tilgjengelige for bruk. Kalibrering fullføres vanligvis etter å ha kjørt 32–40 km (20–25 miles), men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Kalibreringen fullføres for eksempel raskere når du kjører på en rett vei med flere filer (som en adgangsbegrenset motorvei) og tydelige veimarkeringer (både i filen du kjører i og filene ved siden av). Ta kontakt med Tesla bare hvis Model 3 ikke har fullført kalibreringsprosessen etter å ha kjørt 160 km (100 miles) under forholdene som er beskrevet.

Hvis et kamera er flyttet fra sin kalibrerte posisjon (for eksempel kameraet eller frontruten ble byttet ut), må du fjerne kalibreringen. Dette gjør du ved å berøre Kontroller > Service > Kamerakalibrering > Fjern kalibrering. Når kalibreringen er fjernet, gjentar Model 3 kalibreringsprosessen. Dette bidrar i mange tilfeller til å kalibrere kameraene på nytt, men Fjern kalibrering løser kanskje ikke alle kamera- og sensorproblemer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kameraene må ha tydelige veimarkeringer både i filen du kjører i og filene ved siden av (minst to filer på hver side av kjøretøyet) for å kalibreres. For de beste resultatene bør du kjøre i midtfilen på en motorvei med flere filer (helst med minst fem filer) som har tydelige veimarkeringer og minimalt med trafikk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du prøver å bruke en funksjon som ikke er tilgjengelig før kalibreringsprosessen er fullført, deaktiveres funksjonen, og en melding vises på berøringsskjermen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Model 3 må gjenta kalibreringsprosessen hvis service på kameraene utføres av Tesla, og i noen tilfeller etter en programvareoppdatering.