Omstart av berøringsskjermen

Du kan starte berøringsskjermen på nytt hvis den ikke svarer eller har uvanlig atferd.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Start bare berøringsskjermen på nytt når bilen er stoppet og i Park. Bilstatusvisningen, sikkerhetsvarslene, ryggekameraet osv. vil ikke være synlige under omstarten.
 1. Sett giret i Park.
 2. Hold nede begge rulleknappene på ratt til berøringsskjermen blir svart.

  Biler produsert før ca. januar 2024:

  ratt med zoomboks med piler som peker på venstre og høyre rulleknapper

  Biler produsert fra og med ca. januar 2024:

  ratt med zoomboks med piler som peker på venstre og høyre rulleknapper
 3. Vent i omtrent 30 sekunder på at berøringsskjermen startes på nytt. Hvis berøringsskjermen fortsatt ikke reagerer eller har uvanlig atferd etter noen få minutter, prøver du å slå bilen av og på (hvis mulig). Se Slå av og på kjøretøyet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du trykker på rulleknappene, startes bare berøringsskjermen på nytt. Det starter ikke noen andre av bilens komponenter på nytt, og det slår ikke Model 3 av og på.