Utskifting av kupéfiltre

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av bilens produksjonsdato, kan skruen være på et litt annet sted på kupéfilterdekselet.

Model 3 har luftfiltre som forhindrer pollen, industriforurensning, veistøv og andre partikler fra å slippe inn i kupeen gjennom ventilene. Tesla anbefaler å skifte disse filtrene annethvert år (hvert år i Kina). Kupéfiltre kan kjøpes i Tesla Shop (eller https://shop.tesla.cn/ for Kina).

Slik skifter du kupéfiltrene:

 1. Slå av klimaanlegget.
 2. Flytt passasjersetet foran helt bakover, og fjern gulvmatten foran på passasjersiden.
 3. Bruk et kileverktøy til forsiktig utløsing av trykklemmene som fester dekselet ved benplassen foran på passasjersiden, til instrumentpanelet. Mens du støtter dekselet ved benplassen, kobler du fra de to elektriske kontaktene og flytter dekselet ved benplassen til side.
  • For lyset trykker du ned på tappen mens du løsner kontakten.
  • For høyttaleren vinkler du bilkontakten slik at den lille tappen løsner fra hullet i kontakten i dekselet ved benplassen, mens du løsner kontakten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For at skade skal unngås, må du ikke trekke i ledningene når du kobler fra kontaktene. Når du kobler fra kontaktene, må du sørge for å trekke fra plasten på selve kontaktene.
 4. Bruk et kledningsverktøy fra topp til bunn for forsiktig utløsing av panelet på høyre side fra midtkonsollen.
 5. Ta ut T20-skruen som fester dekselet for kupéfilteret til varme-, ventilasjons- og klimaanleggsmodulen (HVAC). Løs deretter ut dekselet for kupéfilteret, og flytt det til side. På noen biler er skruen et T20- / 6 mm-hybridfeste. Låsetapper kan også erstatte skruene: Bruk pekefinger og tommel til å klemme de to klaffene nederst på dekselet for kupéfilteret. Vipp dekselet utover for å ta det av.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis HVAC-modulen ikke har et deksel med kupéfilter, monterer du kledningspanelene på nytt og kontakter Tesla.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Unngå å strekke, bøye eller på annen måte skade de oransje høyspenningskablene som er festet til dekselet for kupéfilteret. Hvis høyspenningskablene skades, må du umiddelbart avbryte denne prosedyren. Høyspenningsstøt kan føre til alvorlig skade eller dødsfall.
 6. Brett klaffen på det øvre kupéfilteret oppover og klaffen på det nedre filteret nedover.
 7. Trekk det øvre filteret ut fra HVAC-modulen mens du holder klaffen på det øvre kupéfilteret.
 8. Trekk det nedre filteret oppover og deretter ut fra HVAC-modulen mens du holder klaffen på det nedre kupéfilteret.
 9. Sikre at pilene på begge de nye filtrene vender mot baksiden av bilen, sett det nedre kupéfilteret inn i HVAC-modulen, og senk det på plass. Sett deretter inn det øvre kupéfilteret ovenfor.
 10. Brett klaffene innover slik at dekselet for kupéfilteret kan monteres.
 11. Monter dekselet for kupéfilteret ved å feste den nedre dekselklaffen og deretter feste T20-skruen eller T20- / 6 mm-hybridfestet. Trekk til skruen med 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs. På biler med klaffer i stedet for T20-skrue: Manøvrer øvre hakk på dekselet for kupéfilter på plass, og fest deretter klaffene nederst på HVAC-modulen.
 12. Koble de to elektriske kontaktene til komponentene i dekselet ved benplassen foran på passasjersiden, og fest deretter dekselet med trykklemmene.
 13. Rett inn panelet på høyre side etter plasseringssporene foran og bak på midtkonsollen, og trykk deretter ned til alle klemmene er trygt festet.
 14. Monter gulvmatten foran på passasjersiden igjen, og flytt det fremre passasjersetet tilbake på plass.