Dekktrykk

Dekktrykk vises på berøringsskjermen i kortområdet på bilstatusvisningen, eller ved å berøre Kontroller > Service. Hvert dekks trykk vises i visualiseringen av Model 3, i tillegg til når dekktrykkene ble målt sist. Berøringsskjermen viser også bilens anbefalte dekktrykk for kalde dekk, så du enkelt kan finne ut hvor mye luft du skal fylle. Du kan velge om du vil vise dekktrykk med Bar eller PSI ved å berøre Kontroller > Skjerm > Dekktrykk.

Du kan også vise dekktrykk i Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan måtte kjøre litt før visualiseringen viser dekktrykkverdiene.

Kontrollere og justere dekktrykk

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og Model 3 har stått stille i mer enn tre timer:

 1. Se informasjonsmerket for dekk og last plassert på midtre dørstolpe på førersiden, for måldekktrykk.
 2. Fjern ventilhetten.
 3. Bruk en nøyaktig dekktrykksmåler, og trykk den på ventilen for å måle trykket.
 4. Fyll eller ta ut om nødvendig luft for å få anbefalt dekktrykk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan slippe ut luft ved å trykke på metalltappen i midten av ventilen.
 5. Kontroller trykket på nytt ved hjelp av den nøyaktige dekktrykkmåleren.
 6. Gjenta trinn 3 og 4 etter behov til dekktrykket er riktig.
 7. Monter ventilhetten på nytt, for å forhindre at det kommer smuss inn i ventilen. Kontroller ventilen regelmessig og se etter skader og lekkasje.

Opprettholdelse av dekktrykk

Pass på at dekkene har riktig trykk i henhold til det som vises på informasjonsmerket for dekk og last som er plassert på dørstolpen på førersiden (selv om det er ulikt det som står på selve dekket). Denne etiketten er plassert på dørstolpen på førersiden og er synlig når førerdøren er åpen.

Hvis du kjører med tilhenger, må du ikke bruke dekktrykket som er angitt på informasjonsmerket for dekk og last. Se heller dekktrykkene i delen om tauing i brukerhåndboken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model 3 er utstyrt med Tesla-tilbehørsfelger og -dekk, kan det være at noe informasjon avviker fra merkingen på bilen.
oransje ikon med utropstegn inni et dekksymbol
Indikatorlampen for dekktrykk på berøringsskjermen varsler deg hvis ett eller flere dekk har for lavt (eller for høyt) trykk.

Indikatorlampen for dekktrykk blir ikke slått av med en gang når du justerer dekktrykket. Etter at du har fylt luft til anbefalt dekktrykk, må du kjøre fortere enn 25 km/t (15 mph) i en kort stund for å aktivere dekktrykkovervåkingssystemet (TPMS), som slår av indikatorlampen for dekktrykk.

Hvis indikatorlampen blinker i ett minutt når du slår på Model 3, er det oppdaget en feil i TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilens dekktrykk vil falle ved kalde omgivelsestemperaturer. Hvis TPMS-lampen tennes, fyller du luft i dekkene før du kjører. Dekkene vil miste en PSI for hvert fall på 6 °C (10 °F) i utvendig temperatur. Riktige dekktrykk bidrar til å beskytte dekkene mot hull i veien, og rekkevidden forbedres når dekkene har riktig mengde luft.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For lavt trykk er den vanligste årsaken til dekkfeil og kan føre til at dekket overopphetes, som igjen kan forårsake sprekker, separasjon eller punkteringer. Det kan gi plutselig tap av kontroll over bilen og økt risiko for skade. For lavt dekktrykk reduserer også bilens rekkevidde og levetiden til dekkene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontroller dekktrykket med en nøyaktig trykkmåler når dekkene er kalde. Det skal kun 1,6 km (én mile) med kjøring til før dekkene er varme nok til at trykket påvirkes. Parkering i direkte sollys eller varmt vær kan også påvirke dekktrykket. Du kan forvente høyere trykk hvis du må kontrollere varme dekk. Ikke slipp ut luft fra varme dekk for å oppnå dekktrykket som er anbefalt for kalde dekk. Et varmt dekk ved eller under det anbefalte trykket har farlig lavt trykk.