Demontere og montere hjulmutterdeksler

Hvis Model 3 er utstyrt med hjulmutterdeksler, må du ta dem av for å komme til hjulmutrene.

Slik tar du av et hjulmutterdeksel:

På biler produsert før ca. januar 2024, griper du bak hjulmutterdekselet og trekker det av hjulet.

For biler produsert før ca. januar 2024:

 1. Sett den buede delen av verktøyet for hjulmutterdeksler, hvis utstyrt (plassert i hanskerommet i noen biler, eller du kan bruke en liten unbrakonøkkel), inn i hullet nederst på Tesla-T-en.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Verktøyet for hjulmutterdeksler kan også kjøpes på bildelebutikker eller på Internett.
  pil som peker fra hjulmutterverktøyet mot hullet på hjulmutterdekselet
 2. Før verktøyet helt inn i hullet i hjulmutterdekselet.
 3. Vri verktøyet slik at den buede delen berører midtre del av hjulmutterdekselet.
 4. Trekk verktøyet for hjulmutterdeksler bestemt bort fra hjulet til hjulmutterdekselet vises.
  trekke hjulmutterverktøyet utover for å trekke av hjulmutterdekselet

Slik installerer du hjulmutterdekselet:

 1. Juster hjulmutterdekselet på plass.
 2. Skyv på hjulmutterdekselet til det knepper helt på plass.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Forsikre deg om at hjulmutterdekselet er helt sikkert festet før du kjører, for å forhindre at det faller av.