Skifte gassfjær for bagasjerom

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Denne prosedyren er ment for biler produsert før ca. januar 2024.

Gassfjær kan skiftes hvis de begynner å svikte av noen grunn. Slik skifter du gassfjær for bagasjerommet:

  1. Åpne bagasjerommet, og bruk en ikke-ripende støtte for å holde det oppe midlertidig.

  2. Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen som fester den nedre enden av gassfjæren til hengselen på bilen, og løs ut gassfjæren.

  3. Bruk et kledningsverktøy for å løse ut klemmen som fester den øvre enden av gassfjæren til hengselen på bagasjeromslokket, og demonter gassfjæren fra bilen.

  4. Rengjør monteringshengslene, og smør begge leddpunktene på den nye gassfjæren.

  5. Fest stangenden av gassfjæren til hengselen og deretter hovedenden av gassfjæren til hengselen på bagasjeromslokket. Sikre at klemmene sitter fast.

  6. Fjern støtten, og sikre at bagasjerommet åpnes og lukkes som det skal.