Rengaspaineet

Rengaspaineet näkyvät kosketusnäytöllä auton tilanäkymän korttialueella tai kohdassa Hallintalaitteet > Huolto. Kunkin renkaan paine näkyy Model Y -ajoneuvon näkymässä. Lisäksi näet, milloin rengaspaineet on viimeksi mitattu. Kosketusnäyttö näyttää myös ajoneuvon suositellun kylmän renkaan täyttöpaineen, joten voit helposti päätellä, kuinka paljon renkaihin on lisättävä ilmaa. Voit valita rengaspaineen yksiköksi bar tai PSI valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Näyttö > Rengaspaine.

Rengaspaineita voi tarkastella myös Tesla-mobiilisovelluksessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun on ehkä ajettava lyhyt matka ennen kuin rengaspaineet näkyvät.

Rengaspaineiden tarkistus ja korjaaminen

Suorita seuraavat toimenpiteet kun Model Y on seisonut paikallaan yli kolmen tunnin ajan, eivätkä sen renkaat ole kuumentuneet ajossa:

 1. Katso oikea rengaspaine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevasta rengas- ja kuormaustietotarrasta.
 2. Irrota venttiilinhattu.
 3. Paina tarkka rengaspainemittari lujasti venttiiliin rengaspaineen tarkistamiseksi.
 4. Lisää tai vähennä tarvittaessa ilmaa, kunnes suositeltu rengaspaine on saavutettu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit vapauttaa ylimääräistä ilmaa painamalla venttiilin keskellä olevaa karaa.
 5. Tarkista rengaspaine uudelleen tarkalla rengaspainemittarilla.
 6. Toista vaiheita 3 ja 4 tarpeen mukaan, kunnes rengaspaineet ovat oikein.
 7. Aseta venttiilinhattu takaisin paikalleen, jotta lika ei pääse tunkeutumaan venttiiliin. Tarkista venttiili säännöllisesti vaurioiden ja vuotojen varalta.

Rengaspaineiden ylläpito

Noudata rengas- ja kuormaustietotarran rengaspaineita huolimatta siitä, mitkä rengaspaineet renkaisiin on merkitty. Rengas- ja kuormaustietotarra on kiinnitetty ovipilariin siten, että se on näkyvillä, kun kuljettajan on auki.

Jos vedät perävaunua, älä käytä rengas- ja kuormaustietotarran rengaspaineita. Noudata sen sijaan rengaspaineita, jotka on ilmoitettu omistajan käsikirjassa perävaunun vetämistä käsittelevässä kohdassa.

Kellanruskea merkkivalo, jossa on huutomerkki rengassymbolin sisällä
Kosketusnäytön rengaspaineen merkkivalo varoittaa, jos yhden tai useamman renkaan paine on liian alhainen tai korkea.

Rengaspaineen merkkivalo ei sammu välittömästi rengaspaineen korjaamisen jälkeen. Korjattuasi rengaspaineen suositellulle tasolle sinun on ajettava yli 15 mph:n (25 km/h:n) nopeudella hetken aikaa, ennen kuin rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS) käynnistyy ja sammuttaa rengaspaineen merkkivalon.

Jos merkkivalo vilkkuu minuutin ajan kytkettyäsi virran Model Y -ajoneuvoon, rengaspainevalvontajärjestelmässä (TPMS) on havaittu vika.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajoneuvosi rengaspaineet laskevat kylmissä olosuhteissa. Jos TPMS-merkkivalo syttyy, lisää renkaisiin ilmaa ennen kuin lähdet ajamaan. Renkaiden PSI-arvo laskee yhden pykälän verran kohti jokaista 10° F:n (6° C:n) pudotusta ulkolämpötilassa. Asianmukaiset rengaspaineet suojaavat renkaita ajettaessa kuoppaisessa maastossa. Lisäksi ne parantavat toimintasädettä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Renkaan alitäyttö on yleisin rengasvaurion syy, ja se voi aiheuttaa renkaan ylikuumenemista, vakavia renkaan murtumia, kulutuspinnan irtoamista tai renkaan räjähtämisen, mikä puolestaan aiheuttaa yllättävän auton hallinnan menetyksen ja lisää loukkaantumisen vaaraa. Renkaan alitäyttö lyhentää myös auton toimintasädettä ja renkaan käyttöikää.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista rengaspaineet tarkalla painemittarilla renkaiden ollessa kylmät. Rengaspaineen muutokseen riittävä renkaiden lämpeneminen tapahtuu jo yhden mailin (1,6 km:n) ajon aikana. Auton pysäköinti aurinkoisessa paikassa tai kuuma sää voivat myös vaikuttaa rengaspaineisiin. Tarkistaessasi lämpimien renkaiden ilmanpainetta voit varautua korkeampiin painelukemiin. Älä laske ilmaa pois lämpimistä renkaista sovittaaksesi niitä suositeltuihin kylmäpainelukemiin. Kuuma rengas, jonka ilmanpaine on alempi kuin renkaan suositeltu kylmäpaine, on vaarallisen alipaineinen.