Kosketusnäytön uudelleenkäynnistäminen

Voit käynnistää kosketusnäytön uudelleen, jos se ei vastaa komentoihin tai toimii epätavallisesti.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käynnistä kosketusnäyttö uudelleen vain silloin, kun auto on pysäytetty ja asetettu pysäköintivaihteelle. Auton tilanäyttö, turvallisuusvaroitukset, peruutuskamera ja muut toiminnot eivät ole näkyvissä uudelleenkäynnistyksen aikana.
  1. Valitse pysäköintivaihde.
  2. Pidä molempia vierityspainikkeita (ohjauspyörä) painettuna, kunnes kosketusnäyttö muuttuu mustaksi.
    Ohjauspyörä ja lähikuva, jossa nuolet osoittavat ylös vasemman- ja oikeanpuoleisiin vierityspainikkeisiin.
  3. Kosketusnäyttö käynnistyy uudelleen noin 30 sekunnin kuluttua. Jos kosketusnäyttö ei vieläkään vastaa komentoihin tai toimii epätavallisesti, yritä käynnistää auto uudelleen (jos mahdollista). Katso Auton uudelleenkäynnistys.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vierityspainikkeiden painaminen ainoastaan käynnistää kosketusnäytön uudelleen. Se ei katkaise eikä kytke Model Y -ajoneuvon virtaa eikä käynnistä mitään muita ajoneuvon järjestelmiä uudelleen.