Jarrunesteen tarkistaminen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota yhteyttä Teslaan välittömästi, jos huomaat, että jarrupolkimen liikealue on kasvanut tai jarrunestettä on hävinnyt huomattavan paljon. Jos tässä tilanteessa ajamista jatketaan, pysäytysmatka voi olla normaalia pidempi tai jarrujärjestelmä ei välttämättä toimi ollenkaan.
Punainen kuvake, jossa huutomerkki ja alapuolella sana BRAKE.
Jarrujärjestelmän punainen merkkivalo kosketusnäytössä syttyy, jos jarrunesteen määrä nestesäiliössä laskee alle suositellun tason. Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, pysäytä auto heti, kun se on turvallisesti mahdollista. Käytä jarruja varovasti. Älä jatka ajoa. Ota välittömästi yhteyttä Teslaan.

Jarrunesteen lisääminen

Älä lisää jarrunestettä itse. Seuraavat ohjeet ovat vain tiedoksi:

  1. Puhdista täyttökorkki ennen irrotusta, jotta säiliöön ei pääse likaa.
  2. Kierrä korkki auki ja irrota se.
  3. Lisää asianmukaista jarrunestettä MAX-merkintään saakka.
  4. Kiinnitä täyttökorkki ja varmista, että se on täysin kiinni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
KIINA: Puhdista suodattimen korkki ennen sen irrottamista. Käytä ainoastaan DOT3- tai DOT4-nestettä, jota on säilytetty avaamattomassa astiassa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä vain tuoretta nestettä, jota on säilytetty ilmatiiviissä pakkauksessa. Älä koskaan käytä käytettyä jarrunestettä tai aiemmin avatussa pakkauksessa olevaa nestettä. Jarruneste imee ympäröivästä ilmasta kosteutta, joka heikentää jarrutustehoa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jarruneste on erittäin myrkyllistä. Pidä jarrunestepakkaukset suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta. Jos nestettä on vahingossa nautittu, hakeudu välittömästi sairaalahoitoon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jarruneste vaurioittaa maalipintoja. Jos nestettä roiskuu pinnalle, imeytä roiskeet heti imukykyiseen kankaaseen ja pese kohta autoshampoon ja veden seoksella.