Eturekisterikilven taustalevyn kiinnittäminen

Model Y on varustettu rekisterikilven taustalevyllä sellaisia alueita varten, joiden lainsäädäntö edellyttää eturekisterikilven käyttämistä. Taustalevy myötäilee ajoneuvon etupuskurin muotoa, ja se kiinnitetään voimakkaalla liimanauhalla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla suosittelee suorittamaan tämän toimenpiteen lämpimänä päivänä ja auton ollessa puhdas ja kuiva. Kylmät ja/tai märät sääolosuhteet voivat heikentää liimanauhan suorituskykyä.

Kiinnitä eturekisterikilven taustalevy seuraavasti:

 1. Hanki isopropyylialkoholia ja varmista, ettei se vaurioita tai irrota maalia kokeilemalla sitä auton maalipinnan näkymättömään kohtaan.
 2. Puhdista kiinnityskohta isopropyylialkoholilla ja anna sen kuivua vähintään yhden minuutin ajan.
 3. Poista liimanauhan suojateippi taustalevyn yläreunasta ja irrota teippi osittain liimanauhan yläosasta sen kummaltakin puolelta. Jätä suojateipin alempi puoli kiinni liimanauhaan sen sivuilta ja taita irrotettu teipin puoli ulospäin, jotta se on helposti irrotettavissa sen jälkeen, kun taustalevy on kohdistettu puskuriin.
  Rekisterikilven taustalevyn takaosa, teippi irrotettu yläosasta ja osittain kummaltakin puolelta.
 4. Kallista rekisterikilven yläreunaa pois päin puskurista (väärään kohtaan tarttumisen estämiseksi) ja kohdista rekisterikilven taustalevyn alareunan ja ritilän keskikohdat keskenään kuvan osoittamalla tavalla.
  Nuolet osoittavat, miten rekisterikilven alareunan keskikohta kohdistetaan ritilän keskikohtaan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kohdista taustalevy mahdollisimman tarkasti, koska sen asennon korjaaminen ei ole enää mahdollista sen jälkeen, kun se on kiinnitetty puskuriin.
 5. Kun taustalevy on kohdistettu oikein, aseta sen yläreuna puskuria vasten ja kiinnitä sen liimanauha painamalla.
  Nuolet osoittavat, miten rekisterikilven taustalevyn yläosa painetaan puskuria vasten.
 6. Poista jäljellä oleva suojateippi taustalevyn sivuilta ja paina koko levyä napakasti puskuria vasten. Varmista, että taustalevy kiinnittyy koko liimanauhan alueelta.
 7. Kun taustalevy on kiinnitetty pitävästi, kiinnitä rekisterikilpi taustalevyyn neljällä mukana toimitetulla ruuvilla (kiristysmomentti 3 Nm / 2,2 ft-lbs).
  Ajoneuvon etuosa, rekisterikilven taustalevyn ruuvit korostettu.