Kameroiden kalibroiminen

Model Y -auton on ohjattava tarkasti Autopilot-ominaisuuksien ollessa käytössä. Tästä syystä kameroiden on kalibroitava itsensä, ennen kuin joitakin ominaisuuksia voidaan käyttää ensimmäisen kerran tai kun autoon on tehty tietynlaisia korjauksia. Voit seurata edistymistä kosketusnäytöltä.

Autopilot-järjestelmän ominaisuudet ovat käytettävissä, kun kalibrointi on valmis. Kalibrointi tyypillisesti päättyy 20–25 mailin (32–40 kilometrin) ajon jälkeen, mutta etäisyys vaihtelee tien ja ympäristön olosuhteista riippuen. Kalibrointi valmistuu tavallista nopeammin esimerkiksi silloin, kun ajetaan monikaistaisella suoralla tiellä, kuten ohjatuilla moottoriteillä tai moottoritiellä, jossa on selvästi näkyvät kaistamerkinnät (sekä ajokaistalla että viereisillä kaistoilla). Ota yhteyttä Teslaan vain silloin, jos Model Y ei suorittanut kalibrointia loppuun 100 mailin (160 kilometrin) ajon jälkeen kuvatuissa olosuhteissa.

Jos kamera on siirtynyt pois kalibroidusta asennostaan (esimerkiksi kameran tai tuulilasin vaihdon takia), kalibrointi on nollattava. Voit tehdä sen valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto > Kameran kalibrointi > Tyhjennä kalibrointi. Kun kalibrointi on nollattu, Model Y toistaa kalibrointiprosessin. Vaikka tämä auttaa kalibroimaan kamerat uudelleen monissa tilanteissa, Tyhjennä kalibrointi ei välttämättä ratkaise kaikkia kamera- ja anturiongelmia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kameroiden kalibrointi edellyttää, että sekä ajokaistalla että viereisillä kaistoilla (ainakin kahdella kaistalla auton kummallakin puolella) on selvästi näkyvät kaistamerkinnät. Paras tulos saavutetaan, kun ajetaan monikaistaisen moottoritien keskikaistalla (yhteensä mielellään vähintään viisi kaistaa), jonka kaistamerkinnät näkyvät selvästi ja jolla on vähän liikennettä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos yrität käyttää toimintoa, joka ei ole käytössä ennen kuin kalibrointi on suoritettu, toiminto on poissa käytöstä ja kosketusnäytössä näkyy ilmoitus.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y -auton on toistettava kalibrointi, jos Tesla huoltaa kamerat, ja joissakin tapauksissa ohjelmistopäivityksen jälkeen.