Brug af startkabler på lavspændingsbatteriet (litiumion)

Køretøjer produceret på Gigafactory i Shanghai efter ca. oktober 2021 og på fabrikken i Fremont efter ca. december 2021 er udstyret med et litiumionbatteri med lav spænding.

 1. Åbn motorhjelmen.
 2. Fjern vedligeholdelsespanelet ved at trække det opad for at løsne de clips på beklædningen, der holder det på plads.
 3. Fjern det røde dæksel og tilslut den eksterne lavspændingsstrømforsynings røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå at beskadige køretøjet, må det positive kabel ikke berøre andre metalkomponenter.
  lavspændingsstrømforsyningens positive kabel tilsluttes til den positive pol.
 4. Køretøjer, der er produceret før ca. 2024: Tilslut den eksterne lavspændingsstrømforsynings sorte minuskabel (-) til bolten placeret mellem bremsevæskereservoiret og det forreste bagagerum. Bolten bruges som en jordforbindelse til den eksterne support.
  lavspændingsstrømforsyningens minuskabel tilsluttes til minuspolen.

  Køretøjer, der er produceret fra og med ca. 2024: Tilslut den eksterne lavspændingsstrømforsynings sorte minuskabel (-) til bolten placeret ved siden af bremsevæskereservoiret. Bolten bruges som en jordforbindelse til den eksterne support.

  lavspændingsstrømforsyningens minuskabel tilsluttes til minuspolen.
 5. Tænd kun for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner) i 20 sekunder, og sluk eller afbryd derefter strømforsyningen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Hvis du lader strømforsyningen være tilsluttet i mere end 20 sekunder, så vil lavspændingsbatteriet muligvis ikke kunne genoprette sig selv, og køretøjet vil muligvis ikke kunne skifte til køregear. Hvis det sker, skal du efter afbrydelse af strømforsyningen afbryde lavspændingsbatteriet og derefter tilslutte lavspændingsbatteriet igen for at muliggøre endnu et forsøg på selvgenoprettelse af batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du forsøger at aktivere transporttilstand (for at trække køretøjet op på en ladvogn), så er det ikke nødvendigt, at lavspændingsbatteriet genopretter sig selv. Lad strømforsyningen være tilsluttet, indtil køretøjet er blevet sikret.
 6. Åbn fordøren i førersiden og vent to minutter.
 7. Kontroller, at køretøjet kan skifte til køregear.
 8. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 9. Luk motorhjelmen.