Afmontering og montering af luftskærme

Hvis din Model 3 er udstyret med luftskærme, skal de afmonteres for at få adgang til hjulmøtrikkerne.

Sådan fjernes en luftskærm:

 1. Tag godt fat i luftskærmen med begge hænder.
 2. Træk luftskærmen mod dig for at frigøre holdeklipsene.
  Aero-dæksel med en pil, der peger væk fra dækket

Sådan installeres en luftskærm:

 1. Placér luftskærmen, så indsnittet i Tesla "T" passer med dækkets ventilspindel.
  Aero-dækslets Tesla "T", der flugter med dækkets ventilspindel med en pil, der peger fra dækslet til dækket
 2. Tryk kraftigt på aero-dækslets omkreds, indtil det klikke fuldstændigt på plads.

  Ved Gemini-hjul skal du trykke på hjulkapslens kant, indtil den flugter med hjulets overflade. Tryk på Tesla-T’et i midten, indtil kappen trykkes på plads. Se Komponenter og tilbehør for yderligere oplysninger.

  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Sørg for, at luftskærmen er fastgjort korrekt, før du kører, for at forhindre, at den falder af.