Afmontering og montering af luftskærme

Hvis din Model 3 er udstyret med luftskærme, skal de afmonteres for at få adgang til hjulmøtrikkerne.

Sådan fjernes en luftskærm:

  1. Tag godt fat i luftskærmen med begge hænder.
  2. Træk luftskærmen mod dig for at frigøre holdeklipsene.
    Aero-dæksel med en pil, der peger væk fra dækket
    Aero-dæksel med en pil, der peger væk fra dækket

Sådan installeres en luftskærm:

  1. Juster luftskærmen i forhold til ventilspindlen.
  2. Tryk hårdt på midten af skærmen for at fastgøre den. Arbejd dig derefter udad, mens du trykker hårdt langs den udvendige diameter af hver enkelt eger. Det kan være nødvendigt at holde fast i den modsatte side af skærmen, indtil alle egerne er fastgjorte.
  3. Tryk hårdt på midten af kapslen med dine hænder (undlad at slå på skærmen med dine hænder) for at sikre dig, at den er fastgjort.
  4. Som endelig kontrol skal du trække i hver enkelt eger for at sikre dig, at de er fastgjorte.
Aero-dækslets Tesla "T", der flugter med dækkets ventilspindel med en pil, der peger fra dækslet til dækket
Aero-dækslets Tesla "T", der flugter med dækkets ventilspindel med en pil, der peger fra dækslet til dækket

Ved Gemini-hjul skal du trykke på hjulkapslens kant, indtil den flugter med hjulets overflade. Tryk på Tesla-T’et i midten, indtil kappen trykkes på plads. Se for yderligere oplysninger.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at luftskærmen er fastgjort korrekt, før du kører, for at forhindre, at den falder af.