Udskiftning af motorhjelmsstøtter

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du udskifter et par støtter, skal du gøre det én ad gangen. Undlad at afmontere begge støtter samtidig i tilfælde af, at den ikke-skadende stiver knækker eller ikke længere kan understøtte motorhjelmen.

Dine motorhjelmsstøtter kan udskiftes, hvis de af en eller anden grund ikke længere fungerer. Sådan udskiftes dine motorhjelmsstøtter:

  1. Åbn motorhjelmen, og brug en ikke-skadende stiver til at understøtte den midlertidigt.

  2. Brug et udtræksværktøj til at løsne clipsen på den nederste støtte, og træk støtten af monteringen på køretøjets karosseri.

  3. Brug et udtræksværktøj til at løsne clipsen på den øverste støtte, og træk støtten af monteringen på motorhjelmen. Afmonter den gamle støtte fra køretøjet.

  4. Rengør monteringsstederne på køretøjet, og smør derefter begge drejeledspunkter på den nye støtte.

  5. Fastgør enden af støttens stang på køretøjets karosseri og derefter støttens karosseriende på motorhjelmen. Sørg for, at clipsene er fastgjort.

  6. Afmonter motorhjelmsstiveren, og sørg for, at motorhjelmen åbner og lukker som forventet.