Udskiftning af viskerblade

Det anbefales at udskifte viskerbladene mindst én gang om året for at sikre, at de fungerer optimalt. Nye viskerblade skal opfylde følgende kriterier:
 • Viskerbladet i førersiden skal være 26 inches (650 mm) langt, og viskerbladet i passagersiden skal være 19 inches (475 mm) langt.
 • Sørg for, at stikket på det nye viskerblad er det samme som på det oprindelige viskerblad. Andre typer stik vil muligvis umuliggøre tilslutning af det nye viskerblad til køretøjets viskerarm.

Du kan købe nye viskerblade i Tesla-butikken (eller https://shop.tesla.cn/ i Kina).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monter altid kun nye blade, som er magen til de oprindelige blade. Brug af forkerte blade kan beskadige viskersystemet og forruden.

Sådan udskifter du viskerbladene:

 1. Skift til parkeringsgear (P), og sluk for viskerne.
 2. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Service af vinduesviskere for at flytte viskerne til serviceposition.
 3. Løft viskerarmen en smule fra forruden – lige akkurat nok til, at bladet er tilgængeligt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Viskerbladene låses ikke fast i en løftet stilling. Løft ikke en viskerarm mere, end den er beregnet til.
 4. Placer et håndklæde mellem viskerarmen og forruden for at undgå at ridse forruden eller at lave revner i den.
 5. Hold viskerarmen, og tryk på låsetappen, mens du skubber viskeren ned ad armen.

  Køretøjer, der er produceret før ca. 2024:

  Zoomfelt af viskerbladet med en pil, der peger hen mod tappen og en anden pil, der angiver, at de skal trækkes fra hinanden

  Køretøjer, der er produceret fra og med ca. 2024:

  Zoomfelt af viskerbladet med en pil, der peger hen mod tappen og en anden pil, der angiver, at de skal trækkes fra hinanden
 6. Anbring det nye viskerblad på viskerarmen, og skub det ned mod viskerarmens modsatte ende, indtil det låses på plads.
 7. Slå Service af vinduesviskere fra for at få viskerne tilbage til deres normale position.