Udskiftning af lavspændingsbatteriet (blysyre)

Denne procedure er kun beregnet til køretøjer i Nordamerika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Det er dit ansvar at overvåge batteritilstanden for lavspænding. Beskadigelse af lavspænding batteriet fordi rækkevidden overskrides, dækkes ikke af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå skader, der ikke er dækket af garantien, skal du udskifte dit lavspændingsbatteri (blysyre) med den samme type batteri. Lavspændingsbatteriet (blysyre) til nordamerikanske køretøjer er AtlasBX / Hankook 85B24LS 12 V 45 Ah. Du kan købe et nyt lavspændingsbatteri (blysyre), der er kompatibelt med dit køretøj, fra dit lokale servicecenter
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Køretøjer produceret mellem ca. juli 2017 og oktober 2020 er ikke udstyret med en varmepumpe og bør benytte Køretøjer fremstillet før cirka oktober 2020. Køretøjer fremstillet på et senere tidspunkt er udstyret med en varmepumpe og bør benytte Køretøjer fremstillet efter cirka oktober 2020.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Køretøjer produceret på Gigafactory i Shanghai før ca. oktober 2021 og på fabrikken i Fremont før ca. december 2021, er udstyret med et blysyrebatteri med lav spænding. Køretøjer, der er produceret efter disse datoer er udstyret med et lithiumionbatteri med lav spænding. Inden du udfører denne procedure, er det dit ansvar at dobbelttjekke og bekræfte, om dit køretøj er udstyret med et blysyre- eller lithiumionbatteri med lav spænding.

Køretøjer fremstillet før cirka oktober 2020

Udfør følgende procedure for at udskifte lavspændingsbatteriet (blysyre). Bær passende personligt beskyttelsesudstyr (såsom sikkerhedsbriller og læderhandsker ved håndtering af blysyrebatteriet osv.).

Afmontering:

 1. Forbered køretøjet til afmontering af lavspændingsbatteriet (blysyre):
  1. Sørg for, at gearvælgeren står i Parkering.
  2. Rul alle vinduer ned.
  3. Åbn det forreste bagagerum.
  4. Lad en dør stå åben, så du kan stige ind i køretøjet igen, hvis det er nødvendigt.
  5. Træk ladekablet ud af ladeporten.
 2. Flyt fører- og passagersædet helt frem.
 3. Under bagsædet skal du trykke tapperne i venstre og højre side til siden og løfte sædehynden op. Sædet skilles fra basen, men fastholdes stadig af et ledningsnet på hver side.
  Billede af bagsæder med pile. #1 viser, hvordan tappene skubbes til venstre, #2 viser, hvordan sædet løftes op
 4. Frakobl ledningsnet og fjern sædehynden. Sæt hynden til side.
  Billede af fremhævede ledningsnet under sædet
 5. I det forreste bagagerum skal du fjerne skørtet under køretøjets motorhjelm ved at indsætte et lille, fladt værktøj, der ikke gør skade, eller dine fingre under panelet. Træk op for at løsne clipsene, og sæt skørtet under motorhjelmen til side.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 6. Afmonter kabinens indtagskanal og sæt den til side.
  Kabineindtagskanal fremhævet i forreste bagagerum
 7. Sluk bilen ved at navigere til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen på touchskærmen.
 8. Med en 10 mm top skal du løsne møtrikken, der fastgør den negative (-) batteripolsko til den negative (-) pol på lavspændingsbatteriet (blysyre). Frigør batteripolskoen fra den negative (-) pol.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den negative (-) batteripolsko fremhævet
 9. Frakobl lavspændingskablet fra penthouse:
  1. Afmontér skumdækslet fra det bageste passagersæde, og sæt det til side. Skumdækslerne dækker lavspændingskablet.
   Nærbillede af sort skumdæksel under det bageste passagersæde
  2. Slip og træk den grå håndtagsarm på siden af lavspændingsstikket ned.
   Pil, der viser den grå håndtagsarm blive skubbet ned
  3. Træk stikket opad for at frakoble det fra penthouse.
   Pil, der viser stikket blive trukket op
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Området under sædehynden huser højspændingsbatteriet. UNDGÅ AT RØRE VED ELLER PLACERE GENSTANDE PÅ METALHUSET. Der er risiko for alvorlig tingskade eller personskade.
 10. Med en 10 mm top skal du løsne dækslet til batteripolskoen og løsne møtrikken, der fastgør den positive (+) batteripolsko til den positive (+) pol på lavspændingsblysyrebatteriet. Frigør batteripolskoen fra den positive (+) pol og dæk batteripolskoen med en tør klud.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Lad ikke den positive (+) batteripolsko komme i kontakt med komponenter i nærheden, såsom lavspændingsbatteriets holdebeslag eller A/C-køleledninger.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den positive (+) batteripolsko fremhævet
 11. Tag udluftningsslangen ud af den negative (-) polside af lavspændingsblysyrebatteriet.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med udluftningsslangen fremhævet
 12. Med en 10 mm top skal du løsne møtrikken og løsne batteriholderen fra toppen af lavspændingsblysyrebatteriet ved at tage det af krogen og skubbe det tilbage. Pas på at det ikke glider ind i køretøjet.
  Pile viser, hvordan møtrikken løsnes, og hvordan holderen trækkes ned, op og ud
 13. Brug batterihåndtaget til forsigtigt at fjerne lavspændingsblysyrebatteriet, og pas på ikke at røre ved eller beskadige de omgivende komponenter.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Når du løfter lavspændingsblysyrebatteriet, skal du stå foran køretøjet og bruge den rigtige løfteteknik. Lavspændingsbatteriet vejer ca. 25 lb (12 kg). Ellers er der risiko for alvorlige personskader.
  Eksempel på lavspændingsbatteri (blysyre)
 14. Efterse det nye lavspændingsblysyrebatteri for at sikre, at det har et rødt stik på den positive (+) polside. Hvis det nye lavspændingsbatteri ikke har et rødt stik, skal du bruge et lille udtræksværktøj og overføre det røde stik fra det gamle batteri til det nye.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Bortskaf det gamle lavspændingsblysyrebatteri i henhold til lokale love, såsom at aflevere det på en genbrugsplads. Hold lavspændingsbatteriet oprejst, og læg det på et håndklæde eller et stykke pap, når du transporterer det.
  Lavspændingsblysyrebatteri med rødt stik fremhævet

Montering:

 1. Fjern beskyttelseshætterne fra de positive (+) og negative (-) poler på det nye lavspændingsblysyrebatteri.
 2. Manøvrér forsigtigt det nye lavspændingsbatteri på plads, og pas på ikke at røre ved eller beskadige komponenter i nærheden.
 3. Installer lavspændingsbatteriet, hold det nede, og brug en 10 mm top til at stramme bolten, der fastgør det til lavspændingsblysyrebatteriet. Spænd bolten til 6 Nm (4,4 ft-lbs).
  Pile viser møtrikken, der spænder og fastholder holderen
 4. Tilslut penthouse-kablet på det bageste passagersæde til stikket:
  1. Sørg for, at den grå håndtagsarm er nede, og monter derefter stikket.
   Pil, der viser stikket blive installeret
  2. Fastgør stikket ved forsigtigt at trække den grå håndtagsarm opad, indtil den klikker på plads.
   Pil, der viser, at den grå håndtagsarm trækkes op
  3. Monter skumdækslet oven på penthouse-kablet.
   Nærbillede af sort skumstykke på bagsædet
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Området under sædehynden huser højspændingsbatteriet. UNDGÅ AT RØRE VED ELLER PLACERE GENSTANDE PÅ METALHUSET. Der er risiko for alvorlig tingskade eller personskade.
 5. Tilslut den positive (+) terminal ved at placere batteripolskoen over poltappen. Brug en 10 mm top til at tilspænde møtrikken til 6 Nm (4,4 ft-lb). Monter dækslet til den positive (+) pol.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den positive (+) batteripolsko fremhævet
 6. Tilslut den negative (-) pol ved at placere batteripolskoen over stikket. Brug en 10 mm top til at tilspænde møtrikken til 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den negative (-) batteripolsko fremhævet
 7. Tilslut udluftningsslangen til den negative (-) polside af lavspændingsblysyrebatteriet.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med udluftningsslangen fremhævet
 8. Sæt kabinens indtagskanal på igen.
  Kabineindtagskanal fremhævet i forreste bagagerum
 9. Åbn en af køretøjets døre for at sikre, at strømmen er blevet korrekt genoprettet, og at touchskærmen tændes (dette kan tage flere minutter).
 10. Tilslut sædets ledningsnet på bagsædet (et på hver side) og monter sædehynden igen.
  Billede af fremhævede ledningsnet under sædet
 11. Tryk sædehynden tilbage, indtil den klikker på plads.
  Billede af bagsæder, der genmonteres
 12. Sæt skørtet under motorhjelmen på igen ved at justere clipsene ind i deres åbninger i det forreste bagagerum. Tryk dem ned, så de låses på plads. Clipsene afgiver en hørbar kliklyd, når de sidder korrekt.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 13. Luk det forreste bagagerum. Hvis en advarsel om udskiftning af lavspændingsblysyrebatteriet tidligere blev vist på touchskærmen, skal du sikre dig, at advarslen ikke længere vises.

Køretøjer fremstillet efter cirka oktober 2020

Afmontering:

 1. Forbered køretøjet til afmontering af lavspændingsbatteriet (blysyre):
  1. Sørg for, at gearvælgeren står i Parkering.
  2. Rul alle vinduer ned.
  3. Åbn det forreste bagagerum.
  4. Lad en dør stå åben, så du kan stige ind i køretøjet igen, hvis det er nødvendigt.
  5. Træk ladekablet ud af ladeporten.
 2. Fjern skørtet under køretøjets motorhjelm ved at indsætte et lille, fladt værktøj, der ikke gør skade, eller dine fingre under panelet. Træk op for at løsne clipsene, og sæt skørtet under motorhjelmen til side.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 3. I det forreste bagagerum afmonteres kabinens indtagskanal og sættes til side.
  Kabineindtagskanal fremhævet i forreste bagagerum
 4. Sluk bilen ved at navigere til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen på touchskærmen.
 5. Med en 10 mm top skal du løsne møtrikken, der fastgør den negative (-) batteripolsko til den negative (-) pol på lavspændingsbatteriet (blysyre). Frigør batteripolskoen fra den negative (-) pol.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den negative (-) batteripolsko fremhævet
 6. I det forreste bagagerum skal du frakoble kredsen til brug for redningsmandskab ved at skubbe den røde låsetap mod dig, trykke på den sorte tap og slippe den. Sæt kredsen til brug for redningsmandskab til side.
  Pil, der viser frakobling af kredsen til brug for redningsmandskab
 7. Med en 10 mm top skal du løsne dækslet til batteripolskoen og løsne møtrikken, der fastgør den positive (+) batteripolsko til den positive (+) pol på lavspændingsblysyrebatteriet. Frigør batteripolskoen fra den positive (+) pol og dæk batteripolskoen med en tør klud.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Lad ikke den positive (+) batteripolsko komme i kontakt med komponenter i nærheden, såsom lavspændingsblysyrebatteriets holdebeslag eller A/C-køleledninger.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den positive (+) batteripolsko fremhævet
 8. Tag udluftningsslangen ud af den negative (-) polside af lavspændingsbatteriet.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med udluftningsslangen fremhævet
 9. Med en 10 mm top skal du løsne møtrikken og løsne batteriholderen fra toppen af lavspændingsblysyrebatteriet ved at tage det af krogen og skubbe det tilbage. Vip evt. batteriholderen bagud, så den ikke glider ind i køretøjet.
  Pile viser, hvordan møtrikken løsnes, og hvordan holderen trækkes ned, op og ud
 10. Fjern forsigtigt lavspændingsblysyrebatteriet, og pas på ikke at beskadige de omgivende komponenter.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Når du løfter blysyrebatteriet, skal du stå foran køretøjet og bruge den rigtige løfteteknik. Blysyrebatteriet vejer ca. 25 lb (12 kg). Ellers er der risiko for alvorlige personskader.
  Eksempel på lavspændingsbatteri (blysyre)
 11. Efterse det nye lavspændingsblysyrebatteri for at sikre, at det har et rødt stik på den positive (+) polside. Hvis det nye blysyrebatteri ikke har et rødt stik, skal du overføre det røde stik fra det gamle batteri til det nye.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Bortskaf det gamle lavspændingsblysyrebatteri i henhold til lokale love, såsom at aflevere det på en genbrugsplads. Hold batteriet oprejst, og læg det på et håndklæde eller et stykke pap, når du transporterer det.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteriet med det røde stik fremhævet

Montering:

 1. Fjern beskyttelseshætterne fra de positive (+) og negative (-) poler på det nye lavspændingsblysyrebatteri.
 2. Placer forsigtigt det nye blysyrebatteri i køretøjet, og pas på ikke at beskadige komponenter i nærheden.
 3. Installer holderen til lavspændingsblysyrebatteriet, og brug en 10 mm top til at stramme møtrikken, der fastgør den til batteriet. Tilspænd møtrikken til et moment på 6 Nm (4,4 ft-lbs).
  Pile viser møtrikken, der spænder og fastholder holderen
 4. Tilslut kredsen til brug for redningsmandskab.
  Pil viser tilslutning af kreds til brug for redningsmandskab
 5. Tilslut den positive (+) terminal igen ved at placere batteripolskoen over poltappen. Brug en 10 mm top til at tilspænde møtrikken til 6 Nm (4,4 ft-lb). Monter dækslet til den positive (+) pol igen.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den positive (+) batteripolsko fremhævet
 6. Tilslut den negative (-) pol igen ved at placere batteripolskoen over stikket. Brug en 10 mm top til at tilspænde møtrikken til 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den negative (-) batteripolsko fremhævet
 7. Tilslut udluftningsslangen til den negative (-) polside af lavspændingsblysyrebatteriet.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med udluftningsslangen fremhævet
 8. Åbn en af køretøjets døre for at sikre, at strømmen er blevet korrekt genoprettet, og at touchskærmen tændes (dette kan tage flere minutter).
 9. Sæt kabinens indtagskanal på igen.
  Kabineindtagskanal fremhævet i forreste bagagerum
 10. Sæt skørtet under motorhjelmen på igen ved at justere clipsene ind i deres åbninger i det forreste bagagerum. Tryk dem ned, så de låses på plads. Clipsene afgiver en hørbar kliklyd, når de sidder korrekt.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 11. Luk det forreste bagagerum. Hvis en advarsel om udskiftning af lavspændingsblysyrebatteriet tidligere blev vist på touchskærmen, skal du sikre dig, at advarslen ikke længere vises.