Udskiftning af bagagerumsstøtter

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Denne fremgangsmåde er beregnet til køretøjer, der er produceret før ca. januar 2024.

Dine bagagerumsstøtter kan udskiftes, hvis de af en eller anden grund ikke længere fungerer. Sådan udskiftes bagagerumsstøtterne:

  1. Åbn bagagerummet, og brug en ikke-skadende stiver til at understøtte det midlertidigt.

  2. Brug et udtræksværktøj til at løsne clipsen, som fastgør den nederste ende af bagagerumsstøtten til hængslet på køretøjet, og afmonter derefter støtten.

  3. Brug et udtræksværktøj til at løsne clipsen, som fastgør den øverste ende af bagagerumsstøtten til hængslet på bagagerumsklappen, og afmonter derefter støtten fra køretøjet.

  4. Rengør monteringshængslerne, og smør derefter begge drejeledspunkter på den nye støtte.

  5. Fastgør enden af støttens stang på hængslet på køretøjet og derefter støttens karosseriende på hængslet på bagagerumsklappen. Sørg for, at clipsene er fastgjort.

  6. Afmonter stiveren, og sørg for, at bagagerummet åbner og lukker som forventet.