Montering af stænklapper og stænkskærme (2017– 2023)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Denne fremgangsmåde er for køretøjer, der er produceret før ca. januar 2024. For køretøjer, der er produceret fra og med ca. januar 2024, se Montering af stænklapper (2024+).

Du kan købe stænklapper til dit køretøj i Tesla-butikken. Sådan monteres stænklapperne eller stænkskærmene:

 1. Rengør monteringsområdet med sprit, og lad det blive helt tørt inden montering.
 2. Drej rattet helt til venstre, så du har fuld adgang til arbejdsområdet.
 3. Afmonter forsigtigt de nederste holdeclips (x2), som fastholder hjulkassens indvendige beklædning ved forhjulet, vha. en skruetrækker med fladt hoved.
 4. Åbn det forreste adgangsdæksel i vangen, og afmonter derefter bolten og skiven.
 5. Brug en saks til forsigtigt at afmontere det åbne adgangsdæksel fra vangen.
 6. VED MONTERING AF STÆNKSKÆRME: Fjern den selvklæbende bagside fra stænkskærmen, og juster stænkskærmen i forhold til stænklappen, så hullerne er placeret ud for hinanden. Når de er justeret i forhold til hinanden, skal trykke stænklappen godt fast for at sikre, at den er klæbet korrekt fast til stænkskærmen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Brug af stænkskærme anbefales, hvis du kører på veje, hvor der ofte saltes eller gruses for at forbedre vejforholdene.
 7. KUN 1. GENERATIONSSÆT: Mens du forsigtigt trækker den nederste del af hjulkassens indvendige beklædning væk fra hjulkassen, skal du montere clipsmøtrikkerne (x2) over hullerne i vangen. Sørg for, at hullerne er placeret ud for hinanden.
 8. KUN 1. GENERATIONSSÆT: Placer en skive over skruerne (x2), og monter derefter skruerne for at fastgøre stænklappen/stænkskærmen til clipsmøtrikkerne i hjulkassens indvendige beklædning ved forhjulet. Spænd skruerne til 1,5 Nm (1 ft-lbs).
 9. KUN 2. GENERATIONSSÆT: Juster hullerne i stænklappen/stænkskærmen, så de passer med hullerne i forhjulets inderskærm. Indsæt derefter de åbne (med plastnitterne trukket ud) holdeclips i hullerne. Når holdeclipsene er sat helt ind, skal du skubbe plastnitterne ind igen for at låse holdeclipsene og fastlåse stænklappen/stænkskærmen.
 10. Monter den nye bolt, der fastgør bunden af stænklappen til det nederste dæksel i vangen. Spænd bolten til 5 Nm (4 ft-lbs).
 11. Gentag denne procedure på højre side af køretøjet for at montere stænklapper/stænkskærme i højre side.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Disse instruktioner og illustrationer beskriver, hvordan stænklapper/stænkskærme monteres i køretøjets venstre side. Instruktionerne for højre side er spejlvendte.