Udskiftning af stænklapper og stænkskærme

Sådan udskiftes stænklapperne eller stænkskærmene:

 1. Drej rattet helt til venstre, så du har fuld adgang til arbejdsområdet.

 2. Afmonter bolten, der fastgør bunden af stænklappen til det nederste dæksel i vangen.
 3. 2. GENERATIONSSÆT: Brug forsigtigt en skruetrækker med fladt hoved til at åbne holdeclipsene (træk plastnitten ud), og fjern derefter holdeclipsene, der fastgør stænklappen eller stænkskærmen til inderskærmen.
 4. 1. GENERATIONSSÆT: Fjern skruerne og spændeskiverne, der fastgør stænklappen eller stænkskærmen til U-møtrikkerne i inderskærmen.

 5. Afmonter stænklappen eller stænkskærmen fra køretøjet.

 6. VED MONTERING AF STÆNKSKÆRME: Rengør stænklappen med sprit, og lad den blive helt tør. Fjern derefter den selvklæbende bagside fra stænkskærmen, og juster stænkskærmen i forhold til stænklappen, så hullerne er placeret ud for hinanden. Når de er justeret i forhold til hinanden, skal trykke stænklappen godt fast for at sikre, at den er klæbet korrekt fast til stænkskærmen.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Brug ny tape, hvis stænkskærmene tidligere er blevet løsnet fra stænklapperne.
 7. VED AFMONTERING AF STÆNKSKÆRME: Træk stænkskærmen væk fra stænklappen for at frigøre tapen. Rengør stænklappen og stænkskærmen med sprit, og lad dem tørre helt.

  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Brug af stænkskærme anbefales, hvis du kører på veje, hvor der ofte saltes eller gruses for at forbedre vejforholdene.
 8. 2. GENERATIONSSÆT: Juster hullerne i stænklappen/stænkskærmen, så de passer med hullerne i forhjulets inderskærm. Indsæt derefter de åbne (med plastnitterne trukket ud) holdeclips i hullerne. Når holdeclipsene er sat helt ind, skal du skubbe plastnitterne ind igen for at låse holdeclipsene og fastlåse stænklappen/stænkskærmen.
 9. 1. GENERATIONSSÆT: Placer skiverne over skruerne (x2), og monter derefter skruerne for at fastgøre stænklappen/stænkskærmen til clipsmøtrikkerne i hjulkassens indvendige beklædning ved forhjulet. Spænd skruerne til 1,5 Nm (1 ft-lbs).
 10. Monter bolten, der fastgør bunden af stænklappen til det nederste dæksel i vangen. Spænd bolten til 5 Nm (4 ft-lbs).

 11. Udfør denne procedure igen på højre side af køretøjet.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Denne procedure og illustrationerne beskriver detaljeret, hvordan man udskifter stænklappen og stænkskærmen på venstre side af køretøjet. Instruktionerne for højre side er spejlvendte.