Tilføjelse og fjernelse af nøgler

Sådan tilføjes en ny nøgle:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for, at bilnøglen har stuetemperatur, når den tilføjes. Parring af en bilnøgle, der er meget kold, kan mislykkes.
  1. På touchskærmen skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse > Nøgler > Tilføj nøgle.
  2. Scan dit nye nøglekort eller din nye bilnøgle på nøglelæseren bagved kopholderne øverst på midterkonsollen. Fjern det nye nøglekort eller den nye bilnøgle fra kortlæseren, når kortet eller nøglen er blevet registreret.
  3. Scan et nyt nøglekort eller en bilnøgle, som allerede er blevet parret med bilen, for at bekræfte den nye nøgleparring.
  4. Når du er færdig, er den nye nøgle med på nøglelisten. Tryk på det relaterede blyantikon for at tilpasse nøglens navn.

Fjernelse af en nøgle:

Hvis du ikke længere ønsker, at en nøgle har adgang til Model 3 (hvis du for eksempel har mistet din telefon eller dit nøglekort osv.), kan du fjerne den ved at følge nedenstående trin.

  1. Tryk på Betjeningsknapper > Låse på touchskærmen.
  2. Find nøglen, som du vil slette i nøglelisten, og tryk derefter på affaldsikonet, der er forbundet med nøglen.
  3. Når du bliver bedt om det, skal du scanne en godkendt nøgle på kortlæseren for at bekræfte sletningen. Når du er færdig, vises den slettede nøgle ikke længere på nøglelisten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model 3 kræver hele tiden mindst ét godkendt nøglekort eller én bilnøgle. Hvis der kun er ét nøglekort tilbage på nøglelisten, kan du ikke fjerne det.