Udskiftning af bilnøglens batteri

Ved normal brug holder batteriet i den ekstra bilnøgle op til ét år, afhængigt af version og de valgte bilindstillinger. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises der en meddelelse på touchskærmen.

Sådan udskiftes batteriet i bilnøglen:

 1. Læg bilnøglen med knapsiden nedad på et blødt underlag, og tag bunddækslet af ved hjælp af et lille værktøj med et fladt blad.
 2. Fjern batteriet ved at løfte det væk fra holdeklipsene.
 3. Undgå at berøre batteriets flade overflader, og indsæt det nye batteri (type CR2032) med "+"-siden opad.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tør batteriet af, før du monterer det, og undgå at berøre batteriets flade overflader. Fingeraftryk på batteriets flade overflader kan nedsætte batteriets levetid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  CR2032-batterier kan købes hos enhver forhandler, der sælger batterier.
 4. Hold bunddækslet skråt, ret tappene på dækslet ind med de tilsvarende åbninger på bilnøglen, og tryk derefter dækslet fast ned på nøglen, indtil det klikker på plads.
 5. Kontroller, at bilnøglen fungerer ved at oplåse og låse Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bilnøglens batterier udgør en fare for kemisk forbrænding og må ikke indtages. Bilnøglen indeholder et møntcellebatteri. Hvis møntcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger inden for to timer og kan have døden til følge. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterirummet ikke lukker fast i, skal du holde op med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du mener, at batterier kan være blevet slugt eller befinder sig i en del af kroppen, skal du straks søge læge.