Statuslamper på Gen 2-mobilstik

Når opladning er i gang, og forholdene er normale, lyser Tesla-logoets lys sekventielt, og det røde lys er slukket. Du kan identificere eventuelle problemer ved at holde øje med disse lamper.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at nulstille enheden ved at frakoble mobilstikket fra bilen eller strømudtaget.

Grønne lamper Rød lampe Betydning Løsning
Alle til i 1 sekund Slukket Opstartssekvens. Intet. Mobilstikket startes.
Alle til Slukket Strømmen er tilsluttet. Mobilstikket er tilsluttet og venter, men der sker ingen opladning. Kontrollér, at mobilstikket er sat i køretøjet.
Streaming Slukket Opladningen er i gang. Intet. Mobilstikket oplader.
Streaming 1 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i køretøjsstikket. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Streaming 2 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i stikket, som sluttes til mobilstikkets styreenhed. Tag mobilstikket ud af både køretøjet og væggen. Kontroller, at adapteren er helt indsat, sæt mobilstikket i væggen og slut derefter til køretøjet. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Streaming 3 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i mobilstikkets styreenhed. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og, og kobl det til igen. Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Streaming 4 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret høj temperatur i vægudtaget. Kontroller, at stikkontakten er egnet til opladning, og at stikket sidder korrekt. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Streaming 5 blink Ladestrømmen er reduceret, fordi der er registreret en fejl i adapteren. Kontrollér, at mobilstikkets adapter er tilsluttet korrekt.
Slukket 1 blink Jordfejl. Der afledes strøm via en potentielt usikker vej. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv et andet udtag. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 2 blink Mistet jordforbindelse. Mobilstikket registrerer mistet jordforbindelse. Kontrollér, at strømudtaget er korrekt jordet. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Slukket 3 blink Fejl i relæ/kontaktor. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv et andet udtag. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 4 blink Over- eller underspændingsbeskyttelse. Kontroller, at stikkontakten er egnet til opladning, og at stikket sidder korrekt. Prøv at tilslutte til et andet udtag. Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl.
Slukket 5 blink Fejl i adapter. Kontrollér, at mobilstikkets adapter er tilsluttet korrekt.
Slukket 6 blink Pilotniveaufejl. Pilotniveauet er forkert. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Prøv et andet udtag. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket 7 blink Fejl i software eller fejltilpasning. Opdater køretøjets firmware, hvis det er tilgængeligt. Hvis en opdatering ikke er tilgængelig, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Slukket Aktiveret Egenkontrol mislykket. Tag mobilstikket ud af køretøjet, og kobl det til igen. Hvis fejlen fortsætter, skal mobilstikket kobles fra både køretøjet og strømudtaget og isættes igen.
Alle til 1 blink Varmefejl. Prøv at foretage opladningen et køligere sted, f.eks. indendørs eller i skyggen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.
Alle til 5 blink Fejl i adapter. Ladestrømmen er begrænset til 8A. Tag mobilstikket ud af køretøjet. Sæt mobilstikket i køretøjet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal mobilstikket kobles fra både køretøjet og strømudtaget og isættes igen.
Slukket Slukket Ingen strøm. Træk mobilstikket ud, og kontrollér, at der er strøm i strømudtaget.