De laagspanningsbatterij (loodzuur) vervangen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de batterij van de laagspanning. Schade aan de laagspanning batterij door verlies van bereik wordt niet gedekt door de garantie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U kunt het beste de laagspanningsbatterij (loodzuur) door een batterij van hetzelfde type vervangen om schade te voorkomen die niet onder de garantie valt. De laagspanningsbatterij (loodzuur) voor auto's in Noord-Amerika is AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. U kunt bij uw lokale Service Center een nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) aanschaffen die geschikt is voor uw auto.

Voor de volgende procedure uit om de laagspanningsbatterij (loodzuur) te vervangen. Draag bij het hanteren van de loodzuuraccu geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril, leren handschoenen enz.)

Verwijdering:

 1. Tref voorbereidingen voor de auto wanneer u de laagspannings-/loodzuuraccu verwijdert:
  1. Zorg ervoor dat de auto in de stand P (Parkeren) staat.
  2. Open alle portierruiten.
  3. Open de voorbak.
  4. Laat een portier openstaan, zodat u weer in de auto kunt, indien nodig.
  5. Koppel de laadkabel los van het laadcontact.
 2. Verwijder in de voorbak de afdekplaat onder de kap door een klein, niet-beschadigend plat voorwerp of uw vingers onder de plaat te steken. Trek deze omhoog zodat de klemmen loslaten, en zet de plaat opzij.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 3. Verwijder het HEPA-filter, indien aanwezig:
  1. Verwijder met een dopsleutel van 10 mm de bout waarmee de hals van het ruitersproeiervloeistofreservoir aan de opbergruimte onder de kap is bevestigd.
   Close-up van de bout waarmee de hals van het ruitersproeiervloeistofreservoir aan de opbergruimte onder de kap is bevestigd.
  2. Verwijder de hals van het ruitersproeiervloeistofreservoir uit de auto. Als het ruitersproeiervloeistofreservoir vol is, kan het zijn dat er iets ruitensproeiervloeistof uitlekt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opmerking
   U hoeft de slang niet van de hals te halen.
   Close-up van de lipjes waarmee de hals van het ruitensproeiervloeistofreservoir op zijn plaats wordt gehouden
  3. Verwijder met een dopsleutel van 10 mm de bouten (x2) waarmee het HEPA-filter aan de auto is bevestigd.
   Gemarkeerde bouten (x2) op HEPA-filter
  4. Verwijder het HEPA-filter uit de auto door de achterrand omhoog te trekken langs het remvloeistofreservoir. Haal het filter uit de auto, maar pas op dat u niet tegen andere onderdelen stoot of deze beschadigt.
   Afbeelding waarop het HEPA-filter wordt verwijderd door het omhoog uit de auto te tillen
 4. Schakel de auto uit door naar Bediening > Veiligheid > Uitschakelen op het touchscreen te gaan.
 5. Draai met een dopsleutel van 10 mm de bout los waarmee de min-aansluitklem (-) aan de min-pool (-) op de loodzuuraccu vastzit. Ontkoppel de aansluitklem van de min-pool (-).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 6. Ontkoppel de first responder-kring door het rode vergrendelingslipje naar u toe te schuiven en op het zwarte lipje te drukken.
  Pijl die de ontkoppeling van de eerste responder-kring toont
 7. Maak met een dopsleutel van 10 mm de afdekplaat van de aansluitklemmen los en draai de moer los waarmee de plus-aansluitklem (+) aan de plus-pool (+) op de loodzuuraccu vastzit. Ontkoppel de aansluitklem van de plus-pool (+) en dek de aansluitklem af met een droge lap.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Laat de plus-aansluitklem (+) geen contact maken met de omringende onderdelen, zoals de klemband van de loodzuuraccu of de koelleidingen van de airconditioning.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 8. Ontkoppel de ontluchtingsslang aan de zijde van de min-pool (-) van de loodzuuraccu.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 9. Draai de moer op de klemband boven op de loodzuuraccu los met een dopsleutel van 10 mm. Maak de klemband van de accu los door de band los te haken en terug te schuiven. Trek zo nodig de klemband van de accu naar achteren, zodat deze niet in de auto schuift.
  Pijlen die tonen hoe de bout wordt losgedraaid en hoe de klemband omhoog wordt getrokken en eruit wordt gehaald.
 10. Haal voorzichtig de loodzuuraccu eruit aan het handvat, en zorg ervoor dat de onderdelen er omheen niet worden aangeraakt of beschadigd.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Ga vóór de auto staan wanneer u de loodzuuraccu eruit tilt, en gebruik daarvoor een geschikte techniek. De loodzuuraccu weegt ongeveer 12 kg. Het negeren van deze aanwijzing kan tot ernstig letsel leiden.
  Voorbeeld van een laagspannings-/loodzuuraccu
 11. Controleer de nieuwe loodzuuraccu om na te gaan of er zich een rode plug bevindt op de behuizing aan de zijde van de plus-pool (+). Plaats, als er geen rode plug niet aanwezig is op de nieuwe loodzuuraccu, de rode plug van de oude accu over op de nieuwe. Gebruik hiervoor een klein snijwerktuig.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Voer de oude loodzuuraccu af conform de lokale wetgeving. U kunt deze bijvoorbeeld bij een recyclingbedrijf voor accu's afleveren. Houd de loodzuuraccu rechtop en zet deze op een doek of stuk karton bij vervoer.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de rode plug is gemarkeerd

Montage:

 1. Manoeuvreer de nieuwe loodzuuraccu voorzichtig op zijn plaats, en pas daarbij op dat deze geen dichtbijzijnde onderdelen raakt of beschadigt.
 2. Monteer de klemband van de loodzuuraccu en draai met een dopsleutel van 10 mm de moer vast waarmee de band aan de 12V-accu wordt bevestigd. Draai de moer aan tot een koppel van 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up waarbij de klemband van de accu en de moer is gemarkeerd
 3. Sluit de eerste responder-kring weer aan.
  Pijl die het aansluiten van de eerste responder-kring toont
 4. Verwijder de beschermkappen van de plus-pool (+) en min-pool (-) op de nieuwe laagspannings-/loodzuuraccu.
 5. Sluit de plus-aansluitklem (+) aan door de klem boven op de plus-pool (+) te plaatsen. Draai met een dopsleutel van 10 mm de moer aan tot een koppel van 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 6. Monteer de afdekplaat van de plus-aansluitklem (+).
 7. Sluit de min-aansluitklem (-) aan door de klem boven op de min-pool (-) te plaatsen. Draai met een dopsleutel van 10 mm de moer aan tot een koppel van 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 8. Sluit de ontluchtingsslang aan de zijde van de min-pool (-) van de loodzuuraccu aan.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 9. Open één van de autoportieren om na te gaan of er weer stroom is en het touchscreen wordt ingeschakeld (dit kan meerdere minuten duren).
 10. Monteer het HEPA-filter, indien aanwezig:
  1. Manoeuvreer het HEPA-filter voorzichtig op zijn plaats, en pas daarbij op dat u geen andere onderdelen raakt of beschadigt.
   Afbeelding waarop wordt getoond hoe het HEPA-filter weer wordt gemonteerd door deze terug te plaatsen in de auto
  2. Draai met een dopsleutel van 10 mm de bouten (x2) vast. Draai deze aan tot een koppel van 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Gemarkeerde bouten (x2) op HEPA-filter
  3. Zorg ervoor dat de O-ring op het ruitensproeiervloeistofreservoir goed vlak ligt, en monteer daarna de hals van het ruitensproeiervloeistofreservoir door deze in het ruitensproeiervloeistofreservoir te plaatsen.
   Close-up van de O-ring op de hals van het ruitensproeiervloeistofreservoir met een pijl die naar het ruitensproeiervloeistofreservoir wijst
  4. Leg de slang zodanig dat deze door het lipje wordt vastgeklemd.
   Close-up van de lipjes waarmee de hals van het ruitensproeiervloeistofreservoir op zijn plaats wordt gehouden
  5. Monteer met een dopsleutel van 10 mm de bout waarmee de hals van het ruitersproeiervloeistofreservoir aan de opbergruimte onder de kap is bevestigd. Draai de bout aan tot een koppel van 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Close-up van de bout waarmee de hals van het ruitersproeiervloeistofreservoir aan de opbergruimte onder de kap is bevestigd.
 11. Plaats de afdekplaat weer terug onder de kap door de klemmen op één lijn te brengen met de bijbehorende openingen in de voorbak. Druk de plaat naar beneden om de klemmen vast te zetten op hun plaats. Wanneer u ze vastdrukt, maken de klemmen een duidelijk hoorbaar klikgeluid.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 12. Open de voorbak. Controleer, als al eerder een waarschuwing op het touchscreen zichtbaar was om de laagspanningsaccu te vervangen, of de waarschuwing is verdwenen.