Sleutels toevoegen en verwijderen

Een nieuwe sleutel toevoegen:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u een sleutel toevoegt, moet deze op kamertemperatuur zijn. Het koppelen van een sleutel die erg koud is, kan mislukken.
  1. Tik op het touchscreen op Bediening > Vergrendelingen > Sleutels > Sleutel toevoegen.
  2. Scan uw nieuwe sleutelkaart of sleutel op de kaartlezer achter de bekerhouders boven op de middenconsole. Verwijder de nieuwe sleutelkaart of sleutel van de kaartlezer wanneer deze is herkend.
  3. Scan een sleutelkaart of sleutel die al aan de auto is gekoppeld om de koppeling van de nieuwe sleutel te bevestigen.
  4. Daarna wordt de nieuwe sleutel in de sleutellijst weergegeven. Raak het bijbehorende potloodpictogram aan om de naam van de sleutel aan te passen.

Een sleutel verwijderen:

Wanneer u niet wilt dat een sleutel nog toegang heeft tot Model Y (bijvoorbeeld wanneer u uw telefoon of sleutelkaart hebt verloren), gaat u voor verwijdering als volgt te werk.

  1. Tik op het touchscreen op Bediening > Vergrendelingen.
  2. Zoek in de sleutellijst de sleutel die u wilt verwijderen en tik op het bijbehorende prullenbakpictogram.
  3. Scan, wanneer u hierom wordt gevraagd, een al geauthentiseerde sleutel op de kaartlezer om het verwijderen te bevestigen. Daarna is de verwijderde sleutel niet langer zichtbaar in de sleutellijst.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model Y is altijd ten minste één geauthentiseerde sleutelkaart of sleutel nodig. Als de sleutellijst slechts één sleutelkaart bevat, kan deze sleutel niet worden verwijderd.