Statuslampen laadpoort

Wanneer de laadpoort open is, verandert de kleur van de statuslamp om de huidige status aan te geven en te helpen bij het oplossen van problemen in het onwaarschijnlijke geval dat deze zich voordoen. Als herinnering gaat de laadpoortlamp na korte tijd uit wanneer de auto wordt vergrendeld (bijvoorbeeld wanneer u naar de auto loopt nadat deze enige tijd is opgeladen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de auto op de oplader hebt aangesloten, let dan op de kleur van de laadpoort voordat u wegloopt. Als de lamp rood of oranje is, los dan het probleem op voordat u de auto verlaat, om er zeker van te zijn dat deze correct wordt opgeladen.
Kleur van laadpoortlamp Betekenis Wat te doen

WIT - CONTINU

(normaal gedrag)

Model Y is gereed voor opladen en de connector is niet aangesloten, of het laadcontact is ontgrendeld en de connector kan worden verwijderd. Sluit de oplaadconnector aan als u de auto wilt opladen of verwijder de oplaadconnector als u klaar bent met opladen.

BLAUW - KNIPPERT

(normaal gedrag)

Model Y communiceert actief met het oplaadpunt. Niets. Wacht enkele seconden totdat de laadpoort groen begint te knipperen (opladen) of continu blauw gaat branden (er is een toekomstige oplaadsessie gepland).

BLAUW - CONTINU

(mogelijk is een handeling noodzakelijk)

Model Y detecteert dat een connector is aangesloten en de oplaadsessie is gepland op een bepaald tijdstip in de toekomst. De auto wordt niet actief opgeladen. Als u de auto onmiddellijk wilt opladen, schakel dan Gepland opladen uit of tik op Opladen starten op het touchscreen of in uw mobiele app. Als de instelling Gepland opladen bewust is gekozen, is geen verdere actie nodig. Gepland opladen onthoudt uw locatie.

GROEN - KNIPPERT

(normaal gedrag)

Bezig met laden. Het groene licht knippert langzamer naarmate de batterij van de Model Y verder opgeladen wordt. Niets. Verwijder de laadkabel wanneer u klaar bent met opladen.

GROEN - CONTINU

(normaal gedrag)

Laden voltooid. Verwijder de laadkabel wanneer u klaar bent om weg te rijden.

ORANJE - CONTINU

(handeling noodzakelijk)

De connector is niet volledig aangesloten op de laadpoort. Houd de connector recht voor de laadpoort en steek deze dan volledig in het laadcontact. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de laadpoort of de connector wordt gehinderd door obstakels. Als er geen obstakels zijn, probeer dan een andere laadkabel.

ORANJE - KNIPPERT

(handeling noodzakelijk)

Model Y wordt opgeladen met een verlaagde stroomsterkte, omdat deze niet volledig is aangesloten op de laadpoort. Houd de connector recht voor de laadpoort en steek deze dan volledig in het laadcontact. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de laadpoort of de connector wordt gehinderd door obstakels. Als er geen obstakels zijn, probeer dan een andere laadkabel.

ROOD - CONTINU

(handeling noodzakelijk)

Er is een storing geconstateerd en het opladen is gestopt of kan niet beginnen. Kijk op het touchscreen of er een storingsbericht wordt weergegeven. Als geen storing aanwezig is, probeer dan een andere laadkabel te gebruiken of de oplaadbron te resetten (raadpleeg de statuslampen op de mobiele connector of Wall Connector, indien van toepassing). Als het gebruik van een andere laadkabel niet helpt, schakel dan de auto uit en probeer het opnieuw met het touchscreen.

GEEN LAMP

(normaal gedrag)

Model Y is vergrendeld en staat enige tijd in de slaapstand. Niets. Als u de auto ontgrendelt of op de knop op de oplaadgreep drukt, gaat de statuslamp van de oplaadpoort weer branden.