Normale geluiden tijdens gebruik

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Dit is een algemene richtlijn om u te laten weten wat de normale geluiden zijn die u mogelijk hoort in uw auto tijdens normaal gebruik. Het is geen diagnose van uw auto en vormt geen volledige lijst van normale geluiden die u mogelijk hoort. Als u om een of andere reden een afspraak wilt maken met Tesla Service, neem dan contact op met uw lokale Service Center.

Uw Model Y is uiterst geluidsarm, maar niet volledig stil. Er zijn enkele geluiden die uw auto maakt bij normaal dagelijks gebruik en geen reden tot zorg zijn. Hieronder volgt een lijst van mogelijke normale geluiden die uw auto maakt tijdens gebruik, op basis van de herkomst van het geluid:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Sommige geluiden kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Raadpleeg het touchscreen om de oorzaak van het geluid vast te stellen.

Tijdens parkeren

Mechanisch dreunend geluid bij inschakelen/uitschakelen

Uitschakelen:

Inschakelen:

Deze geluiden zijn hoorbaar wanneer u uw auto in de parkeerstand zet en worden veroorzaakt door het inschakelen/uitschakelen van de parkeerrem. Zie voor meer informatie.

Tikken van remblokken

Als u uit de parkeerstand schakelt, hoort u mogelijk een tikkend geluid van de remmen. Dit wordt veroorzaakt door licht contact tussen het remblokhuis en de remklauw bij het vrijzetten van de rem.

Klikkend, bonkend of dreunend geluid uit de bodem van de auto

Als de Model Y is geparkeerd, opent de auto de schakelaars van de hoogspanningsbatterij om energie te besparen. Dit geluid doet zich voor wanneer u de auto start nadat deze is geparkeerd en betekent dat de hoogspanningsschakelaars het circuit tussen uw auto en de batterij sluiten.

Knarsend geluid van de banden of remmen

U hoort dit geluid mogelijk wanneer u naar de rijstand schakelt nadat uw auto langdurig geparkeerd is geweest. De reden hiervoor is dat de auto in de parkeerstand door de remschijven op zijn plaats wordt gehouden. Het geluid doet zich voor wanneer de remklauwen worden losgezet van de draaischijven en kan behoorlijk luid zijn, met name bij koude weersomstandigheden of zware regenval. Dit geluid kan ook afkomstig zijn van de voorbanden wanneer u het stuurwiel draait en is geen reden tot zorg.

Vergrendelsignaal

Dit geluid klinkt als u zich in de auto bevindt en de auto wordt vergrendeld (bijvoorbeeld wanneer u op het vergrendelpictogram op het touchscreen tikt). Zie .

Gebruik een geverifieerde sleutel om te rijden

De geluid klinkt wanneer uw auto geen geldige sleutel detecteert. Om te rijden, dient u de instructies voor het verifiëren van uw sleutel op het touchscreen te volgen. Zie Sleutels voor meer informatie.

Tijdens opladen

Hamerend, bonkend, ploffend of dreunend geluid tijdens superchargen

Dit geluid is afkomstig uit de bodem van uw auto (waar de hoogspanningsbatterij zich bevindt) en doet zich voor wanneer de metalen componenten in de hoogspanningsbatterij van uw auto op natuurlijke wijze uitzetten of krimpen om zich aan te passen aan temperatuurveranderingen.

Tijdens het rijden

Gierend geluid met een hoge toon tijdens acceleratie

Als u het gaspedaal intrapt, hoort u mogelijk een geluid met een hoge toon in het interieur. Dit is het geluid van uw accelererende auto. Omdat elektrische auto's zo stil zijn, valt dit geluid mogelijk meer op tijdens het rijden.

Geluid in interieur bij acceleratie in Ludicrous-modus

U hoort dit geluid mogelijk wanneer u het gaspedaal intrapt terwijl Ludicrous (indien aanwezig) is ingeschakeld. Zie voor meer informatie.

Brommend of fluitend geluid van airco-compressor

Buiten de auto: Als uw auto is geparkeerd, met name buiten op een warme dag, hoort u mogelijk een brommend of iets tikkend geluid uit de voorkant van de auto, in de buurt van de voorbak. Dit geluid kan zich zelfs voordoen wanneer uw auto niet wordt opgeladen. U hoort dit geluid mogelijk ook als de Model Y is geparkeerd na een lange rit. Uw auto maakt dit geluid wanneer de batterij wordt gekoeld om deze op de optimale temperatuur te houden. Dit betekent dat de airco-compressor in bedrijf is om het interieur te koelen. Het wordt veroorzaakt door de extra belasting van het klimaatsysteem om aan alle koelingsbehoeften van uw auto te voldoen. Het geluid kan geleidelijk afnemen in frequentie en/of volume zodra de optimale temperatuur is bereikt.

In de auto: U hoort mogelijk dit geluid uit het interieur van de Model Y, maar dit is normaal en heeft dezelfde oorzaken als hierboven beschreven.

Trilgeluid/trilling in Stuurwiel

In dit geval trilt het stuurwiel omdat Rijstrook overschrijdingswaarschuwing uw waarschuwt dat de auto een onbedoelde overschrijding van de rijstrook detecteert.

Zoemend or piepend geluid tijdens rijden met lage snelheden (indien uitgerust met voetgangerswaarschuwingssysteem)

Dit geluid is hoorbaar wanneer de auto met lage snelheden rijdt en is bedoeld om voetgangers in de nabije omgeving te waarschuwen voor de rijdende auto. Het zoemende of piepende geluid verschilt iets, afhankelijk van of de Model Y vooruit of achteruit rijdt.

Geluid in voetenruimte van bestuurder bij intrappen van rempedaal

Wanneer de Model Y tot stilstand komt, wordt mogelijk de functie Hold geactiveerd. Deze houdt de auto op zijn plaats totdat u het gaspedaal bedient, zodat u, indien nodig, uw voet van het rempedaal kunt nemen. Wanneer Hold voor het eerst wordt ingeschakeld, hoort u mogelijk dit zwakke geluid vanuit de voetenruime van de bestuurder en voelt u mogelijk dat het rempedaal verder wordt ingetrapt. Op het touchscreen, wordt tevens het pictogram Hold weergegeven:
Grijs pictogram van een "H" in een cirkel.

Brommende of zoemende motor bij navigatie naar een Supercharger

Wanneer u naar een Supercharger (of, in sommige regio's, een snellader van een derde partij) navigeert, verwarmt Model Y de batterij voor ter voorbereiding op opladen. Hierdoor komt u aan met een optimale batterijtemperatuur, zodat de oplaadtijd wordt verkort. Onder sommige omstandigheden (bijvoorbeeld bij koud weer), is het normaal dat de motor(en) en componenten daarvan geluid maken, zoals brommen of zoemen, omdat deze warmte genereren om de batterij te verwarmen.

Dashcam opslaan

Als u op het Dashcam-pictogram tikt, geeft dit geluid aan dat een opname is opgeslagen. Zie voor meer informatie.

Gordel niet vastgegespt

Voorstoelen:

Geluiden wanneer de auto detecteert dat een passagier op een van de voorstoelen geen veiligheidsgordel draagt. U kunt zien welke inzittende geen veiligheidsgordel draagt aan het rode gordelpictogram op het touchscreen. Zie voor meer informatie.

Achterstoelen:

Geluiden wanneer de auto detecteert dat een inzittende op een van de achterstoelen geen veiligheidsgordel draagt.

Veiligheidsfuncties

Diverse geluiden, pieptonen en alarmsignalen klinken wanneer uw auto een mogelijke botsing, het verlaten van een rijstrook, etc. detecteert, voor de veiligheid van uw auto en de inzittenden.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Veiligheidsfuncties zijn bedoeld als hulpmiddel en niet ter vervanging van uw eigen waarnemingen.

Forward Collision Warning

De auto waarschuwt u voor een mogelijke frontale botsing. Zie voor meer informatie.

Rijstrook overschrijdingswaarschuwing

Deze functie waarschuwt u wanneer u auto mogelijk onbedoeld verlaten van de rijstrook detecteert. Ook wordt de rijstrookmarkering in de Autopilot-visualisatie op het touchscreen benadrukt. Stuur de auto bij en blijf in het midden van de rijstrook. Zie voor meer informatie.

Parkeerhulp

Dit geluid wordt weergegeven wanneer de auto tijdens het parkeren nabije objecten detecteert. Op het touchscreen wordt in de voertuigstatus bij benadering de positie van het object weergegeven. Zie voor meer informatie.

U nadert zeer dicht een gedetecteerd object. Wees voorzichtig en houd voldoende afstand om veilig te parkeren.

Dit is een waarschuwing dat de auto zich te dicht bij een object bevindt. Houd voldoende afstand om te parkeren.

Snelheidswaarschuwing

Er klinkt een geluidssignaal wanneer uw auto de gedetecteerde of ingestelde snelheidslimiet overschrijdt. Zie voor meer informatie.

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, zijn mogelijk niet alle Autopilot-functies aanwezig op uw auto of klinkt het geluid van de functie mogelijk niet in alle situaties exact op de manier die wordt beschreven.

Wanneer Autopilot-functies zijn ingeschakeld, kunnen er diverse geluiden klinken om uw aandacht op de auto te vestigen. Zie voor meer informatie over de details en beperkingen van deze functie. Blijf op de weg letten en houd uw handen altijd aan het stuur voor het geval dat Autopilot wordt uitgeschakeld.

Autopilot-waarschuwingen

Dit geluid kan om verschillende redenen worden weergegeven. Bekijk de waarschuwingen op het touchscreen voor meer informatie.

Autopilot niet beschikbaar

Dit geeft aan dat Autopilot momenteel niet beschikbaar is. Probeer het op een ander moment in te schakelen of zie voor meer informatie.

Houd nu uw handen aan het stuurwiel

Dit is een waarschuwing dat de bestuurder de handen aan het stuurwiel moet houden. Anders kan Autopilot worden uitgeschakeld voor de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers. Houd uw handen aan het stuurwiel om het geluid te laten stoppen.

Automatisch sturen

Klinkt als is ingeschakeld.

Klinkt als Automatisch sturen is uitgeschakeld.

Traffic-aware cruise control

U hoort dit geluid wanneer is ingeschakeld.

U hoort dit geluid wanneer Traffic-aware cruise control is uitgeschakeld.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Er zijn vele onvoorziene omstandigheden die de werking van Autopilot kunnen belemmeren. Houd dit altijd in gedachten en bedenk dat Autopilot daardoor mogelijk niet volgens verwachting werkt op de Model Y. Het is uw verantwoordelijkheid om oplettend te rijden en gereed te zijn om op ieder moment onmiddellijk in te grijpen.