Rješavanje problema Bluetooth veze

Vaše vozilo upotrebljava Bluetooth vezu i BLE (Bluetooth nisku energiju) kako bi se jednostavno povezalo s vašim pametnim telefonom na Model Y. Zbog nekoliko potencijalnih faktora, Bluetooth i BLE mogu se ponekad isključiti ili imati problema pri uparivanju. Povezivanje na Bluetooth omogućuje vašem vozilu upotrebu funkcija telefona poput zvuka, poziva, kalendara, tekstualnih poruka, itd.

BLE se upotrebljava za pasivne funkcije poput telefona kao ključa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Ne uparujte vaše vozilo s vašim telefonom ili ga uklanjajte kao ključ telefona bez važeće kartice s ključem u blizini.

Isprobajte sljedeće za rješavanje problema Bluetooth veze, počevši s vašim pametnim telefonom.

Rješavanje problema pametnog telefona

Bluetooth se možda neće povezati zbog postavki ili ažuriranja vašeg pametnog telefona:

 • Uključite Bluetooth vezu na vašem telefonu. Ako je već uključena, isključite i ponovno uključite Bluetooth vezu.
 • Provjerite da je avionski način rada isključen.
 • Napunite svoj telefon; ako je baterija telefona preslaba, možda neće podržavati funkcije Bluetooth veze.
 • Uparite svoj uređaj na odgovarajući način. Ako je već uparen, pokušajte ponovno odpariti i upariti.
 • Ažurirajte vaš telefon s najnovijim dostupnim softverom koji pruža proizvođač.
 • Provjerite da je odabran sustav zvuka vozila kao izlazni izvor zvuka.
 • Provjerite da li postavke vašeg telefona dopuštaju Bluetooth vezu (npr.: podatkovna izmjena je uključena ili ste povezani na Wi-Fi).
 • Isključite i ponovno uključite telefon.
 • Pobrinite se da su sva dopuštenja za lokaciju postavljena na „Uvijek uključeno” za mobilnu aplikaciju.

Rješavanje problema mobilne aplikacije Tesla

Provjerite mobilnu aplikaciju Tesla:

 • Potvrdite da je softver mobilne aplikacije Tesla ažuriran.
 • Pobrinite se da ste prijavljeni u mobilnu aplikaciju Tesla prilikom upotrebe telefonskog ključa.
 • Osigurajte da je aplikacija Tesla uključena u pozadini.
 • Dvaput provjerite da jeste li u potpunosti postavili svoj profil na mobilnoj aplikaciji te odgovarajuće postavili postavke.

Rješavanje problema vozila

Postavke vašeg vozila mogu utjecati na njegovu mogućnost uparivanja s vašim pametnim telefonom:

 • Punjenje Model Y: Ako je baterija vozila preslaba, možda izgubite Bluetooth funkciju.
 • Ažurirajte softver vozila i pobrinite se da je uvijek najnovija verzija. Provjerite ako su dostupna nova ažuriranja softvera tako da idete na Kontrole > Softver.
 • Ponovno pokrenite dodirni zaslon. Pogledajte Ponovno pokretanje dodirnog zaslona.
 • Ponovno pokrenite svoje vozilo.

Ako Bluetooth veza i dalje ne radi, odparite s vašeg vozila i pametnog telefona. Nakon toga ih oboje pokušajte ponovno upariti.

Kod BLE problema telefonskog ključa, kada ste u vozilu, idite na Kontrole > Brave i uklonite svoj telefon kao „telefon kao ključ”. Nakon toga ga ponovno postavite. Ovo uradite jedino kada ste u vozilu i imate pouzdani dodatni ključ dostupan (poput kartice s ključem).