Skidanje i postavljanje poklopaca spojnih matica

Ako je Model Y opremljen poklopcima sa spojnim maticama, morate ih skinuti kako biste pristupili spojnim maticama.

Skidanje poklopca spojnih matica:

 1. Zakrivljeni dio alata za poklopce sa spojnim maticama (u nekim je vozilima u pretincu ispred suvozača, a možete upotrijebiti i mali imbus-ključ) umetnite u spušteni obrub oko središta poklopca.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Alat za poklopce sa spojnim maticama možete kupiti i u prodavaonici automobilskih dijelova ili na internetu.
  Strelica koja pokazuje u smjeru od alata spojnih matica do kružnog udubljenja ispod dna simbola „T“ društva Tesla na poklopcu sa spojnim maticama
 2. Alat za poklopce sa spojnim maticama zakrenite tako da završetak zakrivljenog dijela bude okrenut suprotno od Teslina simbola „T”.
 3. Alat za poklopac spojnih matica snažno povlačite od kotača sve dok ne otpustite poklopac spojnih matica.
  Izvlačenje alata spojnih matica prema van kako bi se uklonio poklopac spojnih matica

Ugradnja poklopca spojnih matica:

 1. Postavite poklopac spojnih matica u njegov položaj.
 2. Čvrsto pritišćite poklopac spojnih matica dok potpuno ne sjedne na mjesto.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pozor
  Prije vožnje provjerite je li poklopac sa spojnim maticama do kraja sjeo kako ne bi došlo do ispadanja.