Svjetla stanja na priključku za punjenje

Kad je vaš priključak za punjenje otvoren, svjetlo stanja mijenja boju kako bi priopćilo svoje trenutačno stanje i pomoglo u rješavanju problema u malo vjerojatnom slučaju da se pojavi. Kao podsjetnik, svjetlo priključka za punjenje isključuje se nakon kratkog razdoblja ako je vozilo zaključano (na primjer, ako priđete automobilu nakon što se neko vrijeme punio).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Kad ukopčavate svoje vozilo, razmislite o praćenju boje priključka za punjenje prije nego što odete. Ako vidite crveno ili žuto svjetlo, rješavanje problema prije odlaska može osigurati uspješnu sesiju punjenja.
Boja svjetla priključka za punjenje Što označava Što učiniti

BIJELA – TRAJNA

(normalno ponašanje)

Model Y spreman je za punjenje i priključnica nije umetnuta ili je zasun priključka za punjenje otključan i priključnica je spremna za uklanjanje. Umetnite priključnicu za punjenje ako želite puniti ili je uklonite ako ste završili s punjenjem.

PLAVA – TREPERI

(normalno ponašanje)

Model Y aktivno komunicira sa stanicom za punjenje. Ništa. Pričekajte nekoliko sekundi da priključak za punjenje počne treperiti zeleno (punjenje) ili postane trajno plave boje (sesija punjenja planirana je u budućnosti).

PLAVA – TRAJNA

(možda je potrebna radnja)

Model Y otkriva da je priključnica priključena i sesija punjenja je planirana za početak u određeno vrijeme u budućnosti. Ne puni se aktivno. Ako želite odmah puniti, onemogućite Planirano punjenje ili dodirnite Pokreni punjenje na dodirnom zaslonu ili u mobilnoj aplikaciji. Ako je aktivna postavka za planirano punjenje, nisu potrebne daljnje radnje. Kao podsjetnik, planirano punjenje pamti vašu lokaciju.

ZELENA – TREPERI

(normalno ponašanje)

Punjenje je u tijeku. Kako se postupak punjenja Model Y približava kraju, frekvencija treperenja usporava. Ništa. Po dovršetku punjenja uklonite kabel za punjenje.

ZELENA – TRAJNA

(normalno ponašanje)

Punjenje je dovršeno. Kad ste spremni za vožnju, uklonite kabel za punjenje.

ŽUTA – TRAJNA

(potrebna je radnja)

Priključnica nije u potpunosti priključena u priključak za punjenje. Ponovno namjestite priključnicu s priključkom za punjenje i umetnite je do kraja. Ako je problem i dalje prisutan, pregledajte ima li prepreka na priključku za punjenje i priključnici. Ako nema prepreka, probajte drugi kabel za punjenje.

ŽUTA -– TREPERI

(potrebna je radnja)

Model Y puni se smanjenom jakosti struje jer nije u potpunosti priključeno na priključak za punjenje. Ponovno namjestite priključnicu s priključkom za punjenje i umetnite je do kraja. Ako je problem i dalje prisutan, pregledajte ima li prepreka na priključku za punjenje i priključnici. Ako nema prepreka, probajte drugi kabel za punjenje.

CRVENA – TRAJNA

(potrebna je radnja)

Otkriven je kvar i punjenje je zaustavljeno ili ne može započeti. Provjerite je li se na dodirnom zaslonu pojavila poruka u kojoj se opisuje kvar. Ako kvar nije prisutan, pokušajte upotrijebiti drugi kabel za punjenje ili ponovno pokrenite izvor punjenja (pogledajte svjetla stanja na mobilnoj priključnici ili zidnoj priključnici ako je primjenjivo). Ako drugi kabel za punjenje ne radi, isključite vozilo i ponovno ga uključite s pomoću dodirnog zaslona i pokušajte ponovno.

NEMA SVJETLA

(normalno ponašanje)

Model Y zaključano je i miruje neko vrijeme. Ništa. Otključavanje vozila ili pritiskanje gumba na ručici za punjenje ponovno će prikazati svjetlo stanja priključka za punjenje.