Dodavanje i uklanjanje ključeva

Dodavanje novog ključa:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Prilikom dodavanja daljinskog ključa, osigurajte da je daljinski ključ na sobnoj temperaturi. Uparivanje daljinskog ključa koji je jako hladan može biti bezuspješno.
  1. Na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Brave > Ključevi > Dodaj ključ.
  2. Skenirajte svoju novu karticu s ključem ili daljinski ključ na čitaču kartica koji se nalazi iza držača za čaše na vrhu središnje konzole. Nakon što se prepozna nova kartica s ključem ili kartica, uklonite je iz čitača kartica.
  3. Skenirajte karticu s ključem ili daljinski ključ prethodno uparen s vozilom kako biste potvrdili uparivanje novog ključa.
  4. Kada je dovršen, popis ključeva sadržava novi ključ. Dodirnite ikonu olovke kako biste promijenili naziv ključa.

Uklanjanje ključa:

Kad više ne želite da određeni ključ ima pristup Model Y(na primjer, izgubili ste telefon ili ključ s karticom itd.), možete ga ukloniti.

  1. Na dodirnom zaslonu dodirnite Kontrole > Brave.
  2. Na popisu ključeva pronađite ključ koji želite izbrisati i dodirnite povezanu ikonu kante za smeće.
  3. Kad se to zatraži, skenirajte registrirani ključ na čitaču kako biste potvrdili brisanje. Kada se dovrši, na popisu ključeva više nema izbrisanog ključa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bilješka
Model Y u svakom trenutku zahtijeva barem jednu registriranu karticu s ključevima ili daljinski ključ. Ako samo jedan ključ ostaje na popisu ključeva, ne možete ga izbrisati.