Serviceintervaller for køretøjer

Generelt bør der udføres service på dit køretøj efter behov. Tesla anbefaler dog følgende vedligeholdelsespunkter og -intervaller for at sikre den fortsatte driftssikkerhed og effektivitet for din Model Y.
  • Bremsevæsken skal kontrolleres hvert 2. år (og om nødvendigt udskiftes) eller, hvis køretøjet benyttes til bugsering, skal den udskiftes hvert 2. år.
  • Posen med airconditiontørremiddel skal udskiftes hvert 4. år.
  • Udskiftning af luftfilter i kabinen hvert 2. år (eller hvert 3. år for HEPA- og kulfiltre (ekstraudstyr)). I køretøjer i Kina skal HEPA- og kulfiltre udskiftes hvert år.
  • Udskiftning af HEPA-filter hvert 3. år (eller hvert år i Kina)
  • Rengør, og smør bremsekalibrene hvert år eller for hver 12,500 miles (20,000 km) i områder, hvor vejene saltes om vinteren
  • Roter dækkene for hver 6,250 miles (10.000 km), eller hvis slidbanedybden er 2/32 in (1,5 mm) eller mere
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Udfør de enkelte procedurer i denne vejledning i et tørt og godt oplyst område. Af hensyn til din egen sikkerhed må du kun udføre en procedure, hvis du selv mener, at du er i stand til at udføre den, og du skal altid følge alle instruktionerne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Eventuelle skader, som skyldes, at beholderen med batterikølevæske har været åbnet, er ikke dækket af garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ovenstående intervaller er baseret på typisk køreadfærd og typiske scenarier. Men generelt bør der udføres service på Model Y efter behov. Afhængigt af forskellige omstændigheder såsom køreadfærd, brug, miljøforhold osv. skal ovenstående vedligeholdelseselementer muligvis udskiftes oftere eller sjældnere end angivet her. Derudover skal ovenstående liste ikke opfattes som udtømmende, og den omfatter ikke forbrugsdele som f.eks. vinduesviskere, bremseklodser, lavspændingsblysyrebatteri(hvis relevant), osv.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Skader eller fejl, der skyldes vedligeholdelse eller reparationer udført af ikke-autoriserede teknikere, dækkes ikke af garantien.