Ladeportens statuslamper

Når din ladeport er åben, ændres statuslampens farve for at kommunikere dens aktuelle tilstand og hjælpe med at foretage fejlfinding af problemer i det usandsynlige tilfælde, at der forekommer et. Som en påmindelse slukker ladeportens lys efter en kort tidsperiode, hvis køretøjet er låst (for eksempel hvis du går hen til bilen, når den er blevet opladet i et stykke tid).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du tilslutter dit køretøj, skal du overveje at overvåge ladeportens farve, før du går væk. Hvis du ser et rødt eller gult lys, kan fejlfinding af problemet, før du går, sikre, at opladningen lykkes.
Farve på ladeportens lys Betydning Løsning

HVID - KONSTANT

(normal reaktion)

Model Y er klar til at oplade, og stikket er ikke isat, eller låsen på ladeporten er ikke låst, og stikket er klar til at blive fjernet. Sæt ladestikket i, hvis du ønsker at oplade, eller fjern ladestikket, hvis opladningen er afsluttet.

BLÅ - BLINKER

(normal reaktion)

Model Y kommunikerer aktivt med ladestationen. Intet. Vent et par sekunder på, ladeporten enten begynder at blinke grønt (opladning) eller skifter til konstant blå (en opladning er planlagt senere).

BLÅ - KONSTANT

(handling kan være påkrævet)

Model Y registrerer, at et stik er blevet sat i, og opladningen er planlagt til at begynde på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Oplader ikke aktivt. Hvis du ønsker at oplade med det samme, skal du deaktivere Scheduled Charging eller trykke på Start Charging på touchskærmen eller på din mobilapp. Hvis indstillingen under Scheduled Charging er tiltænkt, kræves der ikke yderligere handlinger. Som en påmindelse husker Scheduled Charging din position.

GRØN - BLINKER

(normal reaktion)

Opladningen er i gang. Når Model Y nærmer sig fuld opladning, blinker lyset langsommere. Intet. Fjern ladekablet, når du er færdig med at oplade.

GRØN - KONSTANT

(normal reaktion)

Opladningen er fuldført. Fjern ladekablet, når du er klar til at køre.

GUL - KONSTANT

(handling påkrævet)

Stikket er ikke sat helt ind i ladeporten. Hold stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du kontrollere ladeporten og stikket for blokerende genstande. Prøv et andet ladekabel, hvis du ikke finder blokerende genstande.

GUL - BLINKER

(handling påkrævet)

Model Y oplader med reduceret strømstyrke, fordi stikket ikke er sat helt ind i ladeporten. Hold stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du kontrollere ladeporten og stikket for blokerende genstande. Prøv et andet ladekabel, hvis du ikke finder blokerende genstande.

RØD - KONSTANT

(handling påkrævet)

Der er registreret en fejl, og opladningen er blevet afbrudt eller kan ikke begynde. Se, om der vises en fejlmeddelelse på touchskærmen. Hvis der ikke er en fejl, skal du prøve at bruge et andet ladekabel eller at nulstille ladekilden (se statuslamperne på mobilstikket eller ladeboksen, hvis det er relevant). Hvis et andet ladekabel ikke fungerer, skal du slukke og tænde køretøjet ved hjælp af touchskærmen og prøve igen.

INTET LYS

(normal reaktion)

Model Y er låst og har været i dvale i et stykke tid. Intet. Når køretøjet låses op eller der trykkes på knappen på ladehåndtaget, vises ladeportens statuslamper igen.