Udskiftning af kabineluftfiltre

Model Y har luftfiltre, som forhindrer, at pollen, nedfald fra industrien, vejstøv og andre partikler kan komme ind i kabinen via blæserne. Tesla anbefaler at udskifte HEPA-filteret hver 2. år (hvert år i Kina). Kabinefiltre kan købes i Tesla-butikken (eller https://shop.tesla.cn/ i Kina).

Sådan udskiftes kabinefiltrene:

 1. Sluk for klimaanlægget.
 2. Flyt det forreste sæde i højre side helt tilbage, og fjern gulvmåtten.
 3. Brug et udtræksværktøj til forsigtigt at afmontere de holdeclips, som fastgør dækslet til forreste benområde i højre side til instrumentpanelet. Afbryd derefter de to elektriske stik, mens dækslet til benområdet understøttes, og læg dækslet til benområdet til side.
  • Med hensyn til lyset skal du forsigtigt trykke ned på tappen, mens du frakobler stikket.
  • Med hensyn til højttaleren skal du forsigtigt vippe stikket, der er fastmonteret i køretøjet, så den lille tap frigøres fra hullet i fodrumsdækslets stik, mens du frakobler stikket.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå beskadigelse må du ikke trække i ledningerne, når du frakobler stikkene. Når du frakobler stikkene, skal du sørge for at trække i selve plastikdelen af stikkene.
 4. Arbejd oppefra og ned, brug et udtræksværktøj til forsigtigt at løsne det højre sidepanel fra midterkonsollen.
 5. Fjern 6 mm skruen, som fastgør kabinefilterets dæksel til modulet til varmeanlæg, ventilation og aircondition (HVAC), afmonter derefter kabinefilterets dæksel, og læg det til side. På nogle køretøjer erstatter tapper 6 mm-skruen: Brug din pegefinger og tommelfinger til at klemme de to tapper i bunden af kabinefilterdækslet. Vip dækslet udad for at fjerne det.
 6. Fold det øverste kabinefilters trækøjer udad.
 7. Træk det øverste filter ud af HVAC-modulet, mens du holder i tapperne på det øverste kabinefilter.
 8. Træk det nederste filter op og derefter ud af HVAC-modulet, mens du holder i den øverste tap på det nederste kabinefilter.
 9. Sørg for, at pilene på begge nye filtre vender mod bagenden af køretøjet, sæt det nederste kabinefilter ind i HVAC-modulet, og sæt det ned på plads. Sæt derefter det øverste kabinefilter i over det.
 10. Fold tappene i, så kabinefilterets dæksel kan monteres.
 11. Monter kabinefilterets dæksel ved at lade det nederste dæksels tap gå i indgreb og fastgøre 6 mm skruen. Spænd skruen til 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. På køretøjer med tapper i stedet for en 6 mm-skrue: Manøvrer det øverste hak på kabinefilterdækslet på plads, og fastgør derefter tapperne i bunden af HVAC-modulet.
 12. Tilslut igen de to elektriske stik til komponenterne i dækslet til det forreste benområde i højre side, og fastgør derefter dækslet igen med holdeclipsene.
 13. Juster det højre sidepanel i forhold til de forreste og bageste positionsåbninger på midterkonsollen, tryk derefter, indtil alle clipsene er helt fastgjort.
 14. Læg gulvmåtten på plads, og flyt derefter det forreste sæde i højre side tilbage på plads.