Udskiftning af HEPA-filtrene

Hvis de er monteret, anbefaler Tesla at udskifte HEPA-filtrene hver 3. år (hvert år i Kina).

Afmontering:

 1. Åbn motorhjelmen.
 2. Fjern skørtet under køretøjets motorhjelm ved at indsætte et lille, fladt værktøj, der ikke gør skade, eller dine fingre under panelet. Træk op for at løsne clipsene, og sæt skørtet under motorhjelmen til side.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 3. Brug en 10 mm top til at fjerne bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen.
  Nærbillede af bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen
 4. Afmonter studsen til sprinklervæskebeholderen fra køretøjet. Hvis sprinklervæskebeholderen er fuld, kan der sive noget sprinklervæske ud.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du behøver ikke fjerne slangen fra studsen.
  Nærbillede af tappe, der holder sprinklervæskebeholderens studs på plads
 5. Med en 10 mm top fjernes boltene (x2), der fastgør HEPA-filterenheden til køretøjet.
  Fremhævede bolte (x2) på HEPA-filterenheden
 6. Afmonter HEPA-filterenheden forsigtigt fra køretøjet ved at vippe den bagerste kant af filterenheden op forbi bremsevæskebeholderen og løfte filterenheden ud af køretøjet. Pas på ikke at støde ind i eller beskadige andre komponenter.
  Billede, der viser, at HEPA-filterenheden fjernes ved at løfte den op og ud af køretøjet
 7. Skru skruerne (x10), der fastgør HEPA-filterdækslet til HEPA-filterenheden ud med en Torx T20-skruetrækker, og afmonter derefter dækslet fra enheden.
  Skruerne (x10) markeret på HEPA-filterenheden
 8. Fjern de gamle kulfiltre fra filterhuset.
 9. Fjern de gamle HEPA-filtre fra HEPA-filterhuset ved forsigtigt at lirke til gummipakningen for at løsne filteret langs med pakningen.

Montering:

 1. Placer de nye HEPA-filtre i HEPA-filterenheden. Bøj huset udad for at sørge for, at pakningen sidder helt på plads rundt om filtrene.
  Nærbillede af HEPA-filtrene placeret i enheden
 2. Placer de nye kulfiltre i filterenheden med pilene på filtrene pegende mod dig.
  Nærbillede af kulfiltrene placeret i enheden
 3. Skru skruerne (x10), der fastgør HEPA-filterdækslet til HEPA-filterenheden i igen med en Torx T20-skruetrækker. Tilspænd til et moment på 1,6 Nm (1,2 ft-lb).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Pas på, at du ikke overspænder skruerne. Ellers er der risiko for skader.
  Skruerne (x10) markeret på HEPA-filterenheden
 4. Manøvrer HEPA-filterenheden på plads. Pas på ikke at støde ind i eller beskadige andre komponenter.
  Billede, der viser, at HEPA-filterenheden geninstalleres ved at sætte den tilbage i køretøjet
 5. Tilspænd boltene (x2) med en 10 mm top. Tilspænd boltene til et moment på 10 Nm (7,4 ft-lbs).
  Fremhævede bolte (x2) på HEPA-filterenheden
 6. Kontroller, at O-ringen på studsen på sprinklervæskebeholderen sidder helt fast, og monter derefter sprinklervæskebeholderens studs ved at indsætte den i sprinklervæskebeholderen.
  Nærbillede af O-ring på sprinklervæskebeholderens studs med en pil, der peger på sprinklervæskebeholderen
 7. Før slangen, så den holdes fast af tapperne (x3), der tilslutter den til sprinklervæskebeholderens studs.
  Nærbillede af tappe, der holder sprinklervæskebeholderens studs på plads
 8. Monter trykclipsen, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen.
  Nærbillede af bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen
 9. Sæt skørtet under motorhjelmen på igen ved at justere clipsene ind i deres åbninger i det forreste bagagerum. Tryk dem ned, så de låses på plads. Clipsene afgiver en hørbar kliklyd, når de sidder korrekt.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 10. Luk motorhjelmen.