Kontrol af bremsevæske

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kontakt Tesla med det samme, hvis bremsepedalen kan trædes længere ned end normalt, eller hvis bremsevæskestanden er faldet markant. Hvis du kører i bilen under disse forhold, er der risiko for øgede bremselængder eller bremsesvigt.
Rødt ikon med et udråbstegn og ordet "BRAKE" under.
En rød bremseindikator på touchskærmen advarer dig, hvis bremsevæskestanden falder til under det anbefalede niveau. Hvis den begynder at lyse, mens du kører, skal du stoppe med et forsigtigt tryk på bremsen, så snart det er forsvarligt at gøre det. Kør ikke videre. Kontakt Tesla med det samme.

Påfyldning af bremsevæske

Påfyld ikke bremsevæske selv. Følgende anvisninger er udelukkende vejledende og til fremtidig reference:

  1. Rengør påfyldningshætten, før du fjerner den, for at forhindre, at der kommer snavs ned i beholderen.
  2. Skru hætten løs, og fjern den.
  3. Påfyld bremsevæske, der overholder specifikationerne, til MAX-mærket.
  4. Sæt påfyldningshætten på igen og sørg for, at den er helt lukket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
KINA: Rengør påfyldningshætten, før du fjerner den. Brug kun DOT3- eller DOT4-væske fra en uåbnet beholder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug kun ny væske fra en forseglet, lufttæt beholder. Genbrug aldrig væske, og brug aldrig væske fra en beholder, der har været åbnet. Væske absorberer fugt, som forringer bremseevnen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Bremsevæske er meget giftig. Opbevar den i forseglede beholdere og utilgængeligt for børn. Søg straks læge ved indtagelse af bremsevæske.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Bremsevæsker beskadiger lakerede overflader. Tør straks eventuelt spild af med en absorberende klud, og vask området med vand tilsat bilshampoo.