Påfyldning af forrudesprinklervæske

Den eneste beholder, som du kan hælde væske i, er forrudesprinklervæskebeholderen, der er placeret bag det forreste bagagerum. Der vises en meddelelse på touchskærmen, når væskestanden er lav.

Sådan påfylder du sprinklervæske:

  1. Åbn motorhjelmen.
  2. Rengør omkring påfyldningshætten, før du åbner den for at forhindre, at der kommer snavs ned i beholderen.
  3. Åbn påfyldningshætten.
  4. Fyld beholderen, samtidig med at du undgår at spilde, indtil væskeniveauet er synligt umiddelbart under påfyldningsstudsen. Beholderen har en kapacitet på 4,5 liter.
    Påfyldningshætte med zoomfelt, der viser den ønskede mængde.
  5. Tør straks eventuelt spild op, og vask det berørte område med vand.
  6. Sæt påfyldningshætten på igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Brug kun sprinklervæske beregnet til biler. Brug af andre væsker, såsom ubehandlet vand, kan resultere i bakterievækst i klimaanlægget, som resulterer i lugt eller potentielle skader, som ikke er dækket af garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nogle nationale eller lokale love begrænser brugen af flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC bruges som frostvæske i mange sprinklervæsker. Brug kun sprinklervæske med begrænset VOC-indhold, hvis væsken er i stand til at modstå frost i alle de klimaer, hvor du kører Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Påfyld ikke sprinklervæske, som indeholder vand- eller insektafvisende midler. Disse væsketyper kan give striber og danne en fedtet hinde på forruden og medføre støj fra vinduesviskerne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ved temperaturer under 40 °F (4 °C) skal du bruge frostsikret sprinklervæske. Hvis du bruger en ikke-frostsikker sprinklervæske i koldt vejr, er der risiko for, at der dannes is på forruden, så du ikke kan se gennem den.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sprinklervæske kan irritere øjne og hud. Læs og overhold instruktionerne fra producenten af sprinklervæske.