Kontrol og justering af dæktryk

Benyt denne fremgangsmåde, når dækkene er kolde, og Model Y har holdt stille i mere end tre timer:

 1. Se mærkaten med oplysninger om dæktryk og vægt, som er placeret på den midterste dørstolpe i førersiden for de korrekte dæktryk.
 2. Fjern ventilhætten.
 3. Tryk en præcis dæktryksmåler godt fast på ventilen for at måle dæktrykket.
 4. Pump eventuelt luft i dækket, eller tap luft ud af dækket, så det når det anbefalede tryk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan lukke luft ud ved at trykke på metaltappen i midten af ventilen.
 5. Kontroller trykket igen med den præcise dæktryksmåler.
 6. Gentag trin 3 og 4 efter behov, indtil dæktrykket er korrekt.
 7. Monter ventilhætten igen, så der ikke kommer snavs ned i ventilen. Undersøg jævnligt ventilen for skader og utætheder.