Eftersyn af ud-/indstigningslys

Hvis vinduet i dit køretøj ikke fungerer korrekt, (eller hvis ruden ikke sænkes en smule, når døren åbnes), skal du udføre Kalibrering af vinduer-testen. Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du prøve følgende:

  1. Der er placeret et ud-/indstigningslys under hver enkelt dørramme. Kontroller, at ud-/indstigningslyset er tændt. Hvis det ikke er tændt skal du planlægge en serviceaftale via mobilappen. Selv om denne procedure er til kalibrering af vinduer, så kan det faktum, at ud-/indstigningslyset ikke er tændt være et tegn på, at der muligvis er et elektrisk problem, der også påvirker vinduerne. Hvis lyset er tændt, skal du følge disse trin.
  2. Find tappen på den ene side af armaturet til ud-/indstigningslyset. Benyt et plastværktøj eller en skruetrækker med fladt hoved til at lirke ud-/indstigningslyset af dørrammen.
  3. Træk forsigtigt ned i ud-/indstigningslyset, så du kan se dets forbindelse til ledningsnettet—hvis ledningen er korrekt tilsluttet til lyset, skal du frakoble den ved at trykke på tappen på stikket og skubbe lysarmaturet væk fra ledningsnettet. Ledningsnettet kan være blevet løst eller forbindelsen kan være blevet dårlig, så det vil muligvis afhjælpe problemet at fra- og tilkoblet stikket igen.
  4. Tilslut lyset til ledningsnettet igen og genmonter armaturet til ud-/indstigningslyset. Ruden bør blive sænket en smule, når strømforsyningen genetableres.
  5. Prøv at lukke døren forsigtigt, og kontroller at ruden sænkes en smule, inden døren lukkes, og at den hæves, når den er lukket. Hvis dette ikke fungerer kan der være et problem med selve ud-/indstigningslyset (som kan købes online) eller ledningsnettet. Kontakt Tesla Service via mobilappen for at planlægge en serviceaftale.