Montering af stænklapper

Sådan monteres stænklappen:

 1. Rengør monteringsområdet med sprit, og lad det blive helt tørt inden montering.
 2. Drej rattet helt til venstre, så du har fuld adgang til arbejdsområdet.
 3. Afmonter forsigtigt de nederste holdeclips (x2), som fastholder hjulkassens indvendige beklædning ved forhjulet, vha. en skruetrækker med fladt hoved eller et afmonteringsværktøj til holdeclips. Kassér holdeclipsene.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kassér de eksisterende holdeclips. Brug ikke de eksisterende holdeclips til at montere stænklapsættet.
 4. Styr stænklappen på plads, så tappene på stænklappen hægter sig fast på bagsiden af forreste skærmliste. Sørg for, at stænklappen flugter korrekt med hullerne i forhjulets inderskærm og køretøjets karrosseri.
 5. Monter den åbnede (plastnitte trukket ud) nye holdeclips i det indvendige hul, og skub derefter plastnitten ind for at lukke holdeclipsen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Sørg for at montere den indvendige holdeclips først.
 6. Monter den åbnede (plastnitte trukket ud) nye holdeclips i det udvendige hul, og skub derefter plastnitten ind for at lukke holdeclipsen.
 7. Gentag denne procedure på højre side af køretøjet for at montere stænklapper i højre side.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Disse instruktioner og illustrationer beskriver, hvordan stænklapper monteres i køretøjets venstre side. Instruktionerne for højre side er spejlvendte.