Udskiftning af lavspændingsbatteriet (blysyre)

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Det er dit ansvar at overvåge batteritilstanden for lavspænding. Beskadigelse af lavspænding batteriet fordi rækkevidden overskrides, dækkes ikke af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå skader, der ikke er dækket af garantien, skal du udskifte dit lavspændingsbatteri (blysyre) med den samme type batteri. Lavspændingsbatteriet (blysyre) til nordamerikanske køretøjer er AtlasBX / Hankook 85B24LS 12 V 45 Ah. Du kan købe et nyt lavspændingsbatteri (blysyre), der er kompatibelt med dit køretøj, fra dit lokale servicecenter.

Udfør følgende procedure for at udskifte lavspændingsbatteriet (blysyre). Bær passende personligt beskyttelsesudstyr (såsom sikkerhedsbriller og læderhandsker ved håndtering af blysyrebatteriet osv.).

Afmontering:

 1. Forbered køretøjet til afmontering af lavspændingsbatteriet (blysyre):
  1. Sørg for, at gearvælgeren står i Parkering.
  2. Rul alle vinduer ned.
  3. Åbn det forreste bagagerum.
  4. Lad en dør stå åben, så du kan stige ind i køretøjet igen, hvis det er nødvendigt.
  5. Træk ladekablet ud af ladeporten.
 2. I det forreste bagagerum skal du fjerne skørtet under køretøjets motorhjelm ved at indsætte et lille, fladt værktøj, der ikke gør skade, eller dine fingre under panelet. Træk op for at løsne clipsene, og sæt skørtet under motorhjelmen til side.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 3. Fjern evt. HEPA-filter:
  1. Brug en 10 mm top til at fjerne bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen.
   Nærbillede af bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen
  2. Afmonter studsen til sprinklervæskebeholderen fra køretøjet. Hvis sprinklervæskebeholderen er fuld, kan der sive noget sprinklervæske ud.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Du behøver ikke fjerne slangen fra studsen.
   Nærbillede af tappe, der holder sprinklervæskebeholderens studs på plads
  3. Med en 10 mm top fjernes boltene (x2), der fastgør HEPA-filterenheden til køretøjet.
   Fremhævede bolte (x2) på HEPA-filterenheden
  4. Afmonter HEPA-filteret fra køretøjet ved at vippe den bagerste kant af filteret op forbi bremsevæskebeholderen. Løft filteret ud af køretøjet, og pas på ikke at støde ind i eller beskadige andre komponenter.
   Billede, der viser, at HEPA-filterenheden fjernes ved at løfte den op og ud af køretøjet
 4. Sluk bilen ved at navigere til Betjeningsknapper > Sikkerhed > Sluk bilen på touchskærmen.
 5. Med en 10 mm top skal du løsne møtrikken, der fastgør den negative (-) batteripolsko til den negative (-) pol på blysyrebatteriet. Frigør batteripolskoen fra den negative (-) pol.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den negative (-) batteripolsko fremhævet
 6. Frakobl kredsen til brug for redningsmandskab ved at skubbe den røde låsetap mod dig, trykke på den sorte tap.
  Pil, der viser frakobling af kredsen til brug for redningsmandskab
 7. Med en 10 mm top skal du løsne dækslet til batteripolskoen og løsne møtrikken, der fastgør den positive (+) batteripolsko til den positive (+) pol på blysyrebatteriet. Frigør batteripolskoen fra den positive (+) pol og dæk batteripolskoen med en tør klud.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Lad ikke den positive (+) batteripolsko komme i kontakt med komponenter i nærheden, såsom blysyrebatteriets holdebeslag eller A/C-køleledninger.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den positive (+) batteripolsko fremhævet
 8. Tag udluftningsslangen ud af den negative (-) polside af blysyrebatteriet.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med udluftningsslangen fremhævet
 9. Løsn møtrikken på batteriholderen på toppen af blysyrebatteriet med en 10 mm top. Frigør batteriholderen ved at løsne og skubbe remmen tilbage. Vip evt. batteriholderen bagud, så den ikke glider ind i køretøjet.
  Pile viser, hvordan møtrikken løsnes, og hvordan holderen trækkes ned, op og ud
 10. Brug batterihåndtaget til forsigtigt at fjerne blysyrebatteriet, og pas på ikke at røre eller beskadige de omgivende komponenter.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Når du løfter blysyrebatteriet ud, skal du stå foran køretøjet og bruge den rigtige løfteteknik. Blysyrebatteriet vejer ca. 25 lb (12 kg). Ellers er der risiko for alvorlige personskader.
  Eksempel på lavspændingsbatteri (blysyre)
 11. Kontroller det nye blysyrebatteri for at sikre, at det har et rødt stik i kabinettet på den positive (+) polside. Hvis det nye blysyrebatteri ikke har et rødt stik, skal du bruge et lille udtræksværktøj og overføre det røde stik fra det gamle batteri til det nye.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Bortskaf det gamle blysyrebatteri i henhold til lokale love, såsom at aflevere det på en genbrugsplads. Hold blysyrebatteriet oprejst, og læg det på et håndklæde eller et stykke pap, når du transporterer det.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteriet med det røde stik fremhævet

Montering:

 1. Manøvrér forsigtigt det nye blysyrebatteri på plads, og pas på ikke at røre ved eller beskadige komponenter i nærheden.
 2. Installer holderen til blysyrebatteriet, og brug en 10 mm top til at stramme møtrikken, der fastgør den til 12 V-batteriet. Tilspænd møtrikken til et moment på 6 Nm (4,4 ft-lbs).
  Nærbillede af batteriholderen og møtrikken fremhævet
 3. Tilslut kredsen til brug for redningsmandskab.
  Pil viser tilslutning af kreds til brug for redningsmandskab
 4. Fjern beskyttelseshætterne fra de positive (+) og negative (-) poler på det nye lavspændingsblysyrebatteri.
 5. Tilslut den positive (+) terminal ved at placere batteripolskoen over den positive (+) pol. Brug en 10 mm top til at tilspænde møtrikken til 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den positive (+) batteripolsko fremhævet
 6. Monter dækslet til den positive (+) pol.
 7. Tilslut den negative (-) terminal ved at placere batteripolskoen over den negative (-) pol. Brug en 10 mm top til at tilspænde møtrikken til 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med den negative (-) batteripolsko fremhævet
 8. Tilslut udluftningsslangen til den negative (-) polside af blysyrebatteriet.
  Nærbillede af lavspændingsblysyrebatteri med udluftningsslangen fremhævet
 9. Åbn en af køretøjets døre for at sikre, at strømmen er blevet korrekt genoprettet, og at touchskærmen tændes (dette kan tage flere minutter).
 10. Monter evt. HEPA-filteret:
  1. Manøvrér forsigtigt HEPA-filteret, og pas på ikke at røre ved eller beskadige andre komponenter.
   Billede, der viser, at HEPA-filterenheden geninstalleres ved at sætte den tilbage i køretøjet
  2. Med en 10 mm top strammes boltene (x2) til et moment på 5 Nm (3,7 ft-lb).
   Fremhævede bolte (x2) på HEPA-filterenheden
  3. Sørg for, at O-ringen på studsen på sprinklervæskebeholderen sidder helt fast, og monter derefter sprinklervæskebeholderens studs ved at indsætte den i sprinklervæskebeholderen.
   Nærbillede af O-ring på sprinklervæskebeholderens studs med en pil, der peger på sprinklervæskebeholderen
  4. Før slangen, så den holdes fast af tappen.
   Nærbillede af tappe, der holder sprinklervæskebeholderens studs på plads
  5. Brug en 10 mm top til at montere bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen. Spænd bolten til 5 Nm (3,7 ft-lbs).
   Nærbillede af bolten, der fastgør sprinklervæskebeholderens studs til opbevaringsenheden under motorhjelmen
 11. Sæt skørtet under motorhjelmen på igen ved at justere clipsene ind i deres åbninger i det forreste bagagerum. Tryk dem ned, så de låses på plads. Clipsene afgiver en hørbar kliklyd, når de sidder korrekt.
  Billede af et køretøj med åbent bagagerum foran og bagerste skørt under motorhjelmen fremhævet
 12. Luk det forreste bagagerum. Hvis en advarsel om udskiftning af lavspændingsbatteriet tidligere blev vist på touchskærmen, skal du sikre dig, at advarslen ikke længere vises.