Statuslampen mobile connector Gen 2

Wanneer het opladen bezig is en de omstandigheden normaal zijn, branden de lampen met het Tesla logo beurtelings en is de rode lamp uit. Let op deze lampjes om te zien of er problemen zijn.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om het apparaat te resetten door de mobile connector los te koppelen van het voertuig of het stopcontact.

Groene lampjes Rood lampje Betekenis Wat te doen
Alles 1 seconde aan Uit Startfase. Niets. De mobile connector wordt gestart.
Alles aan Uit Voeding aan. De mobile connector heeft voeding en is stand-by, maar laadt niet. Zorg dat de mobile connector op de auto is aangesloten.
Streamen Uit Bezig met laden. Niets. Het opladen verloopt zonder problemen.
Streamen 1 x knipperen De laadstroom wordt verlaagd vanwege de hoge temperatuur die in de voertuigconnector is gedetecteerd. Koppel de mobile connector los van de auto en sluit deze vervolgens weer aan. Laad de batterij op in een koelere omgeving, zet de auto bijvoorbeeld in een garage of in de schaduw. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Streamen 2 x knipperen De laadstroom wordt verlaagd vanwege de hoge temperatuur die is gedetecteerd in de stekker waarmee de mobile connector is aangesloten. Ontkoppel de mobile connector van zowel de auto als de wand. Controleer of de adapter volledig in de aansluiting is gestoken, sluit de mobile connector aan op de wand en vervolgens op de auto. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Streamen 3 x knipperen De laadstroom wordt verlaagd vanwege de hoge temperatuur die in de regelaar van de mobile connector is gedetecteerd. Koppel de mobile connector los van de auto en sluit deze vervolgens weer aan. Laad de batterij op in een koelere omgeving, zet de auto bijvoorbeeld in een garage of in de schaduw. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Streamen 4 x knipperen De laadstroom wordt verlaagd vanwege de hoge temperatuur die in de wandstekker is gedetecteerd. Controleer of het stopcontact geschikt is voor opladen en of de stekker correct is aangesloten. Overweeg de kabel aan te sluiten op een ander stopcontact. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
Streamen 5 x knipperen De laadstroom wordt verlaagd vanwege een storing die in de adapter is gedetecteerd. Zorg dat de verloopstekker van de mobile connector goed is aangesloten.
Uit 1 x knipperen Massaprobleem. Er lekt stroom weg via een onveilige verbinding. Koppel de mobile connector los van de auto en sluit deze vervolgens weer aan. Probeer een ander stopcontact. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Uit 2 x knipperen Massaverlies. De mobile connector detecteert massaverlies. Zorg ervoor dat de voedingsbron een goede massaverbinding heeft. Overweeg de kabel aan te sluiten op een ander stopcontact. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
Uit 3 x knipperen Relais-/contactgeverstoring Koppel de mobile connector los van de auto en sluit deze vervolgens weer aan. Probeer een ander stopcontact. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Uit 4 x knipperen Over- en onderspanningsbeveiliging. Controleer of het stopcontact geschikt is voor opladen en of de stekker correct is aangesloten. Overweeg de kabel aan te sluiten op een ander stopcontact. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
Uit 5 x knipperen Adapterstoring. Zorg dat de verloopstekker van de mobile connector goed is aangesloten.
Uit 6 x knipperen Stuurstroomfout. De stuurstroomsterkte is onjuist. Koppel de mobile connector los van de auto en sluit deze vervolgens weer aan. Probeer een ander stopcontact. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Uit 7 x knipperen Softwarefout of verkeerde combinatie. Update de software van de auto wanneer een update beschikbaar is. Als een update niet beschikbaar is, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Service Center.
Uit Aan Zelfcontrole mislukt. Koppel de mobile connector los van de auto en sluit deze vervolgens weer aan. Als het probleem blijft bestaan, koppel de mobile connector dan los van zowel de auto als het stopcontact en sluit de connector vervolgens weer aan.
Alles aan 1 x knipperen Thermische storing. Laad de batterij op in een koelere omgeving, zet de auto bijvoorbeeld in een garage of in de schaduw. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Service Center als de storing blijft bestaan.
Alles aan 5 x knipperen Adapterstoring. De laadstroom wordt beperkt tot 8A. Koppel de mobile connector los van de auto. Sluit de mobile connector weer op de auto aan. Als het probleem blijft bestaan, koppel de mobile connector dan los van zowel de auto als het stopcontact en sluit de connector vervolgens weer aan.
Uit Uit Voeding onderbroken. Ontkoppel de mobile connector en controleer of de voedingsbron stroom levert.