De laagspanningsbatterij (loodzuur) vervangen

Deze procedure is uitsluitend bedoeld voor auto's in Noord-Amerika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de batterij van de laagspanning. Schade aan de laagspanning batterij door verlies van bereik wordt niet gedekt door de garantie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U kunt het beste de laagspanningsbatterij (loodzuur) door een batterij van hetzelfde type vervangen om schade te voorkomen die niet onder de garantie valt. De laagspanningsbatterij (loodzuur) voor Noord-Amerikaanse auto's is AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. U kunt bij uw lokale Service Center een nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) bestellen die geschikt is voor uw auto
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Auto's die tussen ongeveer juli 2017 en oktober 2020 zijn geproduceerd, hebben geen warmtepomp. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van Auto's die vóór ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd. Auto's die daarna zijn geproduceerd, zijn voorzien van een warmtepomp. Voor deze auto's moet gebruik worden gemaakt van Auto's die na ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voertuigen die zijn geproduceerd in Gigafactory Shanghai vóór ongeveer oktober 2021 en in de Fremont-fabriek vóór ongeveer december 2021, zijn uitgerust met een loodzuurbatterij met laagspanning. Voertuigen die na deze datums zijn geproduceerd, zijn uitgerust met een lithium-ion-laagspanningsbatterij. Voordat u deze procedure uitvoert, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw voertuig is uitgerust met een loodzuur- of lithium-ion-laagspanningsbatterij.

Auto's die vóór ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd

Voer de volgende procedure uit om de laagspanningsbatterij (loodzuur) te vervangen. Draag de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsbril, leren handschoenen bij hanteren van de loodzuurbatterij etc.).

Verwijderen:

 1. Bereid de auto voor op het verwijderen van de laagspanningsbatterij (loodzuur):
  1. Zorg ervoor dat de auto in de stand P (Parkeren) staat.
  2. Open alle portierruiten.
  3. Open de voorbak.
  4. Laat een portier openstaan, zodat u weer in de auto kunt, indien nodig.
  5. Ontkoppel de laadkabel van het laadcontact.
 2. Zet de bestuurderstoel en de passagiersstoel voorin volledig naar voren.
 3. Druk op de linker en rechter nok onder de achterbank opzij en til de zitting omhoog. De zitting wordt losgemaakt van de bank maar wordt nog steeds tegengehouden door één kabelboom aan iedere zijde.
  Afbeelding van achterbank met pijlen. Nr. 1 toont de druknokken aan de linkerzijde, nr. 2 toont de opgetilde zitting
 4. Koppel de kabelbomen los en verwijder de zitting. Leg de zitting aan de kant.
  Afbeelding van gemarkeerde kabelbomen onder de bank
 5. Verwijder in de voorbak de afdekplaat onder de kap door een klein, niet-beschadigend plat voorwerp of uw vingers onder de plaat te steken. Trek deze omhoog zodat de klemmen loslaten, en zet de plaat opzij.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 6. Verwijder het luchtinlaatkanaal en leg het opzij.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 7. Schakel de auto uit door naar Bediening > Veiligheid > Uitschakelen op het touchscreen te gaan.
 8. Draai met een 10-mm sleutel de moer los waarmee de minklem (-) aan de minpool (-) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de minpool (-).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 9. Koppel de laagspanningskabel los van de penthouse:
  1. Verwijder de schuimafdekking in de achterstoel aan passagierszijde en leg deze opzij. Het schuim dekt de laagspanningskabel af.
   Close-up van zwarte schuimafdekking onder de achterstoel aan passagierszijde
  2. Zet de grijze hendel aan de zijkant van de laagspanningsconnector los en duw deze omlaag.
   Pijl die omlaag gedrukte grijze hendel aangeeft
  3. Trek de connector omhoog om deze los te koppelen van het penthouse.
   Pijl die omhoog getrokken connector aangeeft
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  De hoogspanningsbatterij is ondergebracht in het gebied onder de zitting. RAAK DE METALEN BEHUIZING NIET AAN EN LEG ER GEEN VOORWERPEN OP! Anders kan ernstige schade of letsel het gevolg zijn.
 10. Maak met een 10-mm sleutel het klemdeksel los en draai de moer los waarmee de plusklem (+) aan de pluspool (+) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de pluspool (+) en dek de klem af met een droge doek.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Laat de plusklem (+) niet in contact komen met nabije componenten zoals de beugel van de laagspanningsbatterij of de koelleidingen van het aircosysteem.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 11. Koppel de ventilatieslang los van de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij (loodzuur).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 12. Draai met een 10-mm sleutel de moer los en maak de batterijbeugel los van de bovenkant van de laagspanningsbatterij (loodzuur) door deze los te haken en naar achteren te schuiven, waarbij u erop moet letten dat deze niet in de auto glijdt.
  Pijlen die tonen hoe de bout wordt losgedraaid en hoe de klemband omhoog wordt getrokken en eruit wordt gehaald.
 13. Verwijder de laagspanningsbatterij (loodzuur) voorzichtig aan de handgreep en let er daarbij op dat u de omliggende componenten niet raakt of beschadigt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Als u de laagspanningsbatterij (loodzuur) optilt, moet u vóór de auto staan en de juiste tiltechniek gebruiken. De laagspanningsbatterij weegt ongeveer 25 lb (12 kg). Het negeren van deze aanwijzing kan tot ernstig letsel leiden.
  Voorbeeld van een laagspannings-/loodzuuraccu
 14. Controleer of de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) is voorzien van een rode plug aan de zijde van de plusklem (+). Als de nieuwe laagspanningsbatterij niet is voorzien van een rode plug, gebruik dan een klein trimgereedschap om de rode plug van de oude batterij over te brengen naar de nieuwe batterij.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Voer de oude laagspanningsbatterij (loodzuur) af volgens de lokale voorschriften, bijvoorbeeld door deze bij een recyclingcentrum voor batterijen in te leveren. Houd de laagspanningsbatterij rechtop en plaats deze op een handdoek of een stuk karton bij transport.
  Laagspanningsbatterij (loodzuur) met gemarkeerde rode plug

Montage:

 1. Verwijder de beschermkappen van de pluspool (+) en de minpool (-) op de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur).
 2. Beweeg de nieuwe laagspanningsbatterij voorzichtig op zijn plaats en let er daarbij op dat u nabije componenten niet raakt of beschadigt.
 3. Monteer de batterijbeugel en draai met een 10-mm sleutel de bout vast waarmee deze aan de laagspanningsbatterij (loodzuur) wordt bevestigd. Haal de bout aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Pijlen geven het vastdraaien van de moer en het bevestigen van de beugel aan
 4. Sluit in de achterstoel aan passagierszijde de penhousekabel aan op de connector:
  1. Zorg ervoor dat grijze hendel omlaag is gezet en monteer vervolgens de connector.
   Pijl die de montage van de connector aangeeft
  2. Zet de connector vast door de grijze hendel voorzichtig omhoog te trekken totdat deze op zijn plaats wordt vastgeklikt.
   Pijl die omhoog getrokken grijze hendel aangeeft
  3. Vervang de schuimafdekking boven op de penthousekabel.
   Close-up van zwarte schuimafdekking op achterstoel aan passagierszijde
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  De hoogspanningsbatterij is ondergebracht in het gebied onder de zitting. RAAK DE METALEN BEHUIZING NIET AAN EN LEG ER GEEN VOORWERPEN OP! Anders kan ernstige schade of letsel het gevolg zijn.
 5. Sluit de plusklem (+) aan door de klem over de pool aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb). Breng de afdekking van de plusklem (+) aan.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 6. Sluit de minklem (-) aan door de klem over de connector aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 7. Sluit de ventilatieslang aan de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij (loodzuur) aan.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 8. Breng het luchtinlaatkanaal weer aan.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 9. Open een portier van de auto om te controleren of de spanning is hersteld en het touchscreen wordt ingeschakeld (dit kan enkele minuten duren).
 10. Sluit op de achterbank de stoelkabelbomen (een aan elke zijde) aan en plaats de zitting terug.
  Afbeelding van gemarkeerde kabelbomen onder de bank
 11. Druk de zitting terug in de bank, totdat deze op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding van montage van achterbank
 12. Plaats de afdekplaat weer terug onder de kap door de klemmen op één lijn te brengen met de bijbehorende openingen in de voorbak. Druk de plaat naar beneden om de klemmen vast te zetten op hun plaats. Wanneer u ze vastdrukt, maken de klemmen een duidelijk hoorbaar klikgeluid.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 13. Sluit de voorbak. Als eerder een waarschuwing op het touchscreen werd weergegeven dat de laagspanningsbatterij (loodzuur) moet worden vervangen, controleer dan of deze waarschuwing nu is verdwenen.

Auto's die na ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd

Verwijderen:

 1. Bereid de auto voor op het verwijderen van de laagspanningsbatterij (loodzuur):
  1. Zorg ervoor dat de auto in de stand P (Parkeren) staat.
  2. Open alle portierruiten.
  3. Open de voorbak.
  4. Laat een portier openstaan, zodat u weer in de auto kunt, indien nodig.
  5. Ontkoppel de laadkabel van het laadcontact.
 2. Verwijder de afdekplaat onder de kap door een klein, niet-beschadigend plat gereedschap of uw vingers onder het paneel te plaatsen. Trek omhoog om de clips los te maken en leg de afdekplaat opzij.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 3. Verwijder het luchtinlaatkanaal in de voorbak en leg het opzij.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 4. Schakel de auto uit door naar Bediening > Veiligheid > Uitschakelen op het touchscreen te gaan.
 5. Draai met een 10-mm sleutel de moer los waarmee de minklem (-) aan de minpool (-) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de minpool (-).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 6. Verbreek in de voorbak de first responder-kring door de rode vergrendelnok naar u toe te schuiven, de zwarte nok in te drukken, en vervolgens los te laten. Leg de first responder-kring opzij.
  Pijl die de ontkoppeling van de eerste responder-kring toont
 7. Maak met een 10-mm sleutel het klemdeksel los en draai de moer los waarmee de plusklem (+) aan de pluspool (+) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de pluspool (+) en dek de klem af met een droge doek.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Laat de plusklem (+) niet in contact komen met nabije componenten zoals de beugel van de laagspanningsbatterij (loodzuur) of de koelleidingen van het aircosysteem.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 8. Koppel de ventilatieslang los van de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 9. Draai met een 10-mm sleutel de moer los en maak de batterijbeugel los van de bovenkant van de laagspanningsbatterij (loodzuur) door deze los te haken en naar achteren te schuiven. Kantel indien nodig de batterijbeugel naar achteren zodat deze niet in de auto kan glijden.
  Pijlen die tonen hoe de bout wordt losgedraaid en hoe de klemband omhoog wordt getrokken en eruit wordt gehaald.
 10. Verwijder de laagspanningsbatterij (loodzuur) voorzichtig en let er daarbij op dat u de omliggende componenten niet beschadigt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Als u de loodzuurbatterij optilt, moet u vóór de auto staan en de juiste tiltechniek gebruiken. De loodzuurbatterij weegt ongeveer 25 lb (12 kg). Het negeren van deze aanwijzing kan tot ernstig letsel leiden.
  Voorbeeld van een laagspannings-/loodzuuraccu
 11. Controleer of de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) is voorzien van een rode plug aan de zijde van de plusklem (+). Als de nieuwe loodzuurbatterij niet is voorzien van een rode plug, breng dan de rode plug van de oude batterij over naar de nieuwe batterij.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Voer de oude laagspanningsbatterij (loodzuur) af volgens de lokale voorschriften, bijvoorbeeld door deze bij een recyclingcentrum voor batterijen in te leveren. Houd de batterij rechtop en plaats deze op een handdoek of een stuk karton bij transport.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de rode plug is gemarkeerd

Montage:

 1. Verwijder de beschermkappen van de pluspool (+) en de minpool (-) op de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur).
 2. Breng de nieuwe loodzuurbatterij voorzichtig aan in de auto en let er daarbij op dat u omliggende componenten niet beschadigt.
 3. Monteer de batterijbeugel en draai met een 10-mm sleutel de moer vast waarmee deze aan de laagspanningsbatterij (loodzuur) wordt bevestigd. Haal de moer aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Pijlen geven het vastdraaien van de moer en het bevestigen van de beugel aan
 4. Sluit de eerste responder-kring weer aan.
  Pijl die het aansluiten van de eerste responder-kring toont
 5. Sluit de plusklem (+) weer aan door de klem over de pool aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb). Breng de afdekking van de plusklem (+) weer aan.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 6. Sluit de minklem (-) weer aan door de klem over de connector aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 7. Sluit de ventilatieslang aan de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij (loodzuur) aan.
  Close-up van de laagspanningsbatterij (loodzuur) waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 8. Open een portier van de auto om te controleren of de spanning is hersteld en het touchscreen wordt ingeschakeld (dit kan enkele minuten duren).
 9. Breng het luchtinlaatkanaal weer aan.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 10. Plaats de afdekplaat weer terug onder de kap door de klemmen op één lijn te brengen met de bijbehorende openingen in de voorbak. Druk de plaat naar beneden om de klemmen vast te zetten op hun plaats. Wanneer u ze vastdrukt, maken de klemmen een duidelijk hoorbaar klikgeluid.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 11. Sluit de voorbak. Als eerder een waarschuwing op het touchscreen werd weergegeven dat de laagspanningsbatterij (loodzuur) moet worden vervangen, controleer dan of deze waarschuwing nu is verdwenen.