2. sukupolven latausliittimen tilavalot

Kun ajoneuvoa ladataan normaaleissa olosuhteissa, Tesla-logo syttyy toistuvasti ja punainen valo ei pala. Tunnista mahdolliset ongelmat tarkkailemalla näitä valoja.

Joissakin tapauksissa laite pitää ehkä nollata irrottamalla latausliitin ajoneuvosta tai pistorasiasta.

Vihreät merkkivalot Punainen merkkivalo Merkitys Toimenpiteet
Kaikki päällä yhden sekunnin ajan Pois Käynnistysjärjestys. Ei mitään. Latausliitin käynnistyy.
Kaikki päällä Pois Virta päällä. Latausliitin on kytkettynä ja valmiustilassa, mutta ei lataa. Varmista, että latausliitin on kytketty ajoneuvoon.
Virtaus Pois Lataus on käynnissä. Ei mitään. Latausliittimen lataustoiminto on käynnissä.
Virtaus Vilkkuu yhden kerran Latausvirta on laskenut ajoneuvoliittimessä havaitun korkean lämpötilan vuoksi. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Harkitse lataamista viileämmällä alueella, esimerkiksi sisätiloissa tai varjossa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Virtaus Vilkkuu kaksi kertaa Latausvirta on laskenut johtuen tunnistetusta korkeasta lämpötilasta syöttöpistokkeessa, joka liittyy latausliittimen ohjaimeen. Irrota latausliitin sekä ajoneuvosta että seinästä. Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan, liitä latausliitin seinään ja sitten ajoneuvoon. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Virtaus Vilkkuu kolme kertaa Latausvirta on laskenut latausliittimen ohjaimessa havaitun korkean lämpötilan vuoksi. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Harkitse lataamista viileämmällä alueella, esimerkiksi sisätiloissa tai varjossa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Virtaus Vilkkuu neljä kertaa Latausvirta on laskenut seinäpistokkeessa havaitun korkean lämpötilan vuoksi. Varmista, että pistorasia sopii lataukseen ja että pistoke on kunnolla paikallaan. Kokeile toista pistorasiaa, mikäli mahdollista. Jos et ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Virtaus Vilkkuu viisi kertaa Latausvirta on laskenut adapterissa havaitun vian vuoksi. Varmista, että latausliittimen adapteri on kiinnitetty asianmukaisesti.
Pois Vilkkuu yhden kerran Maadoitusvirhe. Sähkövirta vuotaa mahdollisesti vaarallista yhteyttä pitkin. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Kokeile toista pistorasiaa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Pois Vilkkuu kaksi kertaa Maahäviö. Latausliitin havaitsee maadoituksen menetyksen. Varmista, että pistorasia on maadoitettu asianmukaisesti. Kokeile toista pistorasiaa, mikäli mahdollista. Jos et ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Pois Vilkkuu kolme kertaa Vika releessä/kontaktorissa. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Kokeile toista pistorasiaa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Pois Vilkkuu neljä kertaa Yli- tai alijännitesuojaus. Varmista, että pistorasia sopii lataukseen ja että pistoke on kunnolla paikallaan. Kokeile toista pistorasiaa, mikäli mahdollista. Jos et ole varma, ota yhteyttä sähköasentajaan.
Pois Vilkkuu viisi kertaa Adapterivirhe. Varmista, että latausliittimen adapteri on kiinnitetty asianmukaisesti.
Pois 6 valoa vilkkuvat Ohjausvika. Ohjaustaso on väärä. Irrota latausliitin ajoneuvosta ja liitä se sitten takaisin. Kokeile toista pistorasiaa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Pois 7 valoa vilkkuvat Ohjelmistovirhe tai yhteensopimattomuus. Päivitä ajoneuvon laiteohjelmisto tarvittaessa. Jos päivitystä ei ole saatavilla, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Pois Päällä Virhe automaattivalvonnassa. Irrota latausliitin ajoneuvon pistorasiasta ja liitä se sitten takaisin. Jos virhe jatkuu, irrota latausliitin sekä ajoneuvosta että pistorasiasta ja liitä se sitten takaisin.
Kaikki päällä Vilkkuu yhden kerran Lämpövirhe. Harkitse latausta viileämmässä ympäristössä, kuten sisätiloissa tai varjossa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Service Centeriin.
Kaikki päällä Vilkkuu viisi kertaa Adapterivirhe. Latausvirta on rajoitettu 8 ampeeriin. Irrota latausliitin ajoneuvosta. Kytke latausliitin takaisin ajoneuvoon. Jos virhe jatkuu, irrota latausliitin sekä ajoneuvosta että pistorasiasta ja kytke se sen jälkeen takaisin.
Pois Pois Virta on katkennut. Irrota latausliitin ja tarkista, että pistorasiaan tulee virtaa.