Pregled svjetala u vratima

Ako prozor na vašem vozilu ne radi ispravno (ili se staklo ne spusti malo nakon što otvorite vrata), obavite test Kalibracija prozora. Ako se time ne riješi problem, pokušajte sljedeće:

  1. Svjetlo u vratima nalazi ispod okvira svakih vrata. Provjerite svijetli li svjetlo u vratima. Ako ne svijetli, zakažite servis putem mobilne aplikacije. Iako je ovo postupak za kalibraciju prozora, ako snop svjetlosti nije osvijetljen, možda se pojavio električni kvar koji utječe na prozore. Ako je svjetlo osvijetljeno, nastavite slijediti ove korake.
  2. Pronađite jezičac na jednoj strani pričvršćenja svjetla u vratima. Plastičnim alatom za otvaranjem ili ravnim odvijačem odvojite svjetlo od okvira vrata.
  3. Nježno povucite svjetlo prema dolje da biste vidjeli spoj s kabelskim snopom. Ako je žica čvrsto spojena sa svjetlom, odspojite je tako da pritisnete jezičac na priključku i gurnete pričvršćenje svjetla sa snopa. Snop je možda olabavio ili se malo odspojio pa odspajanje i ponovno spajanje može pomoći.
  4. Ponovno spojite svjetlo na kabelski snop i vratite pričvršćenje svjetla u vratima. Nakon povratka napajanja prozor bi se trebao malo spustiti.
  5. Pokušajte nježno zatvoriti vrata tako da se prozor malo spusti prije zatvaranja, a zatim digne nakon zatvaranja. Ako to ne uspije, možda postoji problem sa samim svjetlom u vratima (koje se može kupiti na internetu) ili kabelskim snopom. Obratite se servisnom centru društva Tesla putem mobilne aplikacije da biste zakazali servis.