Zamjena baterije u daljinskom ključu

Ako se upotrebljava na uobičajeni način, dodatni daljinski ključ ima bateriju koja traje maksimalno jednu godinu, ovisno o verziji daljinskog ključa i odabranim postavkama vozila. Kada je baterija gotovo prazna, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka.

Postupak zamjene baterije daljinskog ključa:

 1. Postavite daljinski ključ na mekanu površinu tako da strana s tipkama gleda prema dolje, a zatim otpustite donji poklopac s pomoću malog alata s plosnatom oštricom.
 2. Izvadite bateriju tako da je podignite i izvadite iz pričvrsnih spojnica
 3. Izbjegavajte dodirivati ​​ravne površine baterije i umetnite novu bateriju (vrsta CR2032) sa stranom „+” okrenutom prema gore.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Obrišite bateriju tako da bude čista prije ugradnje i izbjegavajte dodirivanje ravnih površina baterije. Otisci prstiju na ravnim površinama baterije mogu skratiti njezin vijek trajanja.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bilješka
  Baterije CR2032 mogu se kupiti kod bilo kojeg prodavača koji prodaje baterije.
 4. Držeći donji poklopac pod kutom, poravnajte jezičke na poklopcu s odgovarajućim utorima na daljinskom ključu, a potom snažno pritisnite poklopac na daljinski ključ dok se ne zaključa na mjestu uz škljocaj.
 5. Ispitajte radi li daljinski ključ tako da probate otključati i zaključati Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Upozorenje
Baterije daljinskog ključa mogu uzrokovati opasnost od kemijskih opeklina i ne bi se smjele progutati. Daljinski ključ sadrži gumbastu bateriju. Ako se gumbasta baterija proguta, može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline unutar dva sata i dovesti do smrti. Držite nove i korištene baterije podalje od djece. Ako pretinac baterije nije dobro zatvoren, prestanite upotrebljavati proizvod i držite ga podalje od djece. Ako smatrate da su baterije progutane ili da se nalaze unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah se obratite liječniku.