Lägga till och ta bort nycklar

Lägga till en ny nyckel:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill lägga till en fjärrnyckel ska du se till att den har rumstemperatur. Det kan vara svårt att parkoppla en mycket kall fjärrnyckel.
  1. På pekskärmen trycker du på Reglage > Lås > Nycklar > Lägg tll nyckel.
  2. Läs av det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln på kortläsaren bakom mugghållarna längst upp på mittkonsolen. När det nya nyckelkortet eller den nya fjärrnyckeln känns igen tar du bort det/den från kortläsaren.
  3. Läs av ett nyckelkort eller en fjärrnyckel som redan har parkopplats med fordonet för att bekräfta parkoppling med ny nyckel.
  4. När den nya nyckeln är tillagd finns den med i listan över nycklar. Tryck på den tillhörande pennikonen för att anpassa nyckelns namn.

Ta bort en nyckel:

Om du vill att en nyckel inte längre ska användas för att låsa och låsa upp Model 3 (om du t.ex. har förlorat din telefon, ditt nyckelkort osv.) följer du dessa steg för att ta bort nyckeln.

  1. På pekskärmen ska du trycka på Reglage > Lås.
  2. Leta reda på den nyckel som du vill ta bort från nyckellistan och tryck sedan på nyckelns tillhörande skräpikon.
  3. När du får en uppmaning läser du av en redan parkopplad nyckel på kortläsaren för att bekräfta borttagningen. När nyckeln är raderad visas den inte längre i listan med nycklar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model 3 behöver alltid minst ett parkopplat nyckelkort eller en parkopplad fjärrnyckel. Om det endast finns ett nyckelkort kvar i nyckellistan kan du inte ta bort det.