Gör-det-själv

Populära länkar:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på närmare detaljer för marknadsregion och fordonets konfiguration kan det hända att vissa delar och procedurer inte finns tillgängliga för ditt fordon. Vid navigering till http://www.tesla.com väljer du region och språk för att se en aktuell lista över delar och tillbehör som är tillgängliga i din region.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det ditt ansvar att dubbelkontrollera och bekräfta att de procedurer som omnämns i den här guiden är tillämpbara på ditt specifika fordon innan de utförs.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Utför varje procedur i den här guiden i ett torrt och väl upplyst utrymme. För din egen säkerhet ska du endast utföra en procedur om du känner dig bekväm med den och alltid följa anvisningarna.